• Se video

  Småkraft utvikler verdier

  Småkraft samarbeider med fallrettshavere over hele landet for å utvikle gode kraftprosjekter. Prosjekter som bidrar til klimavennlig energi, næringsinntekter og optimisme i mange lokalsamfunn.

  Se neste video

Siste nyheter

Ny adminstrerende direktør i Småkraft

Halle Aslaksen er tiltrådt som Administrerende direktør i Småkraft med virk...
Les mer

Småkraft: Desidert største driver av småkraftverk i Norge

Småkraft blir desidert største driver av småkraftverk i Norge gjennom fusjo...
Les mer

Aquila Capital kjøper Småkraft AS

Det er i dag klart at Aquila Capital overtar eierskapet i Småkraft AS.
Les mer

Skarelva og Vågåna kraftverk åpnet

Med strålende sol viste Skjomen seg fra sin beste side på åpningsdagen for Skarelva kraftverk....

FIRE NYE BYGGEPROSJEKTER

Byggesesongen er nå i gang for fullt for oss i Småkraft. Hittil i år har vi besluttet å ...

 • Muoidejohka kraftverk

  Muoidejohka kraftverk

  Muoidejohka ligger på sydsiden av Beiardalen i Beiarn kommune i Nordland fylke. Elva har sitt utløp i Beiarelva ca. 40 km fra utløpet av Beiarelva i Beiarfjoden. Vannveien vil være en kombinasjon mellom ned... Les mer

 • Vassvikelva kraftverk

  Vassvikelva kraftverk

  Vassvikelva kraftverk ligger ved Vassvikvatnet/Vintertun i Odda kommune i Hordaland Fylke. Dam og inntak består av et utsprengt basseng i fjell med en 3 meter høy og 15 meter bred terskel. Inntakskonstruksjonen utf&osla... Les mer

 • Ytre Alsåker kraftverk, Ullensvang

  Ytre Alsåker kraftverk, Ullensvang

  Ytre Alsåker kraftverk ligger på Alsåker i Ullensvang herad. Kraftverket ble idriftsatt i september 2008. Forventet årsproduksjon er på 19,4 GWh og  kraftverket vil alene gi et betydelig ... Les mer

Småkraft AS

Adresse: Postboks 7050, N-5020 Bergen

Besøksadresse: Solheimsgaten 15

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2017 produkt