Er du grunneier
med fall­rettigheter?
Da bør vi ta en prat.

Småkraft tilbyr et risikofritt samarbeid om vannkraft, som gir gode ekstrainntekter og dessuten er et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Småkraft er størst i Norge på drifting av småkraftverk. Vi bygger, overvåker, står for service, for salg av kraften og for finansieringen. For deg som grunneier er modellen vår trygg – og lønnsom. Du beholder fallrettighetene, vi leier dem kun over en periode.

I dag drifter vi mer enn 200 småkraftverk, og tallet øker jevnt. Det er bra. Mange bekker små gir en stor gevinst for miljøet. For naboskapet. For gårdsbruket. For deg og dine. Bli kjent med oss!

Utbygging - Småkraft

Utbygging

Vi samarbeider med de største utbyggerne.

Drift og service - Småkraft

Drift og service

Grunneier og Småkraft samarbeider om driften. Vi har gode rutiner og rask responstid.

Kraftsalg - Småkraft

Kraftsalg

Salg av kraft er komplisert. Småkraft har kompetanse på og strategier for å få mest mulig verdier ut av kraften vi produserer og leverer.

Finansiering - Småkraft

Finansiering

Det koster å bygge et kraftverk. Vi tilbyr finansiering til meget gode vilkår.

Utbygging - Småkraft

Utbygging

Vi bygger ut via Småkraft Utbygging eller kjøper ferdigbygde kraftverk.

Drift og service - Småkraft

Drift og service

Grunneier og Småkraft samarbeider om driften. Vi har gode rutiner og rask responstid.

Kraftsalg - Småkraft

Kraftsalg

Salg av kraft er komplisert. Småkraft har kompetanse på og strategier for å få mest mulig verdier ut av kraften vi produserer og leverer.

Finansiering - Småkraft

Finansiering

Det koster å bygge et kraftverk. Vi tilbyr finansiering til meget gode vilkår.

Aktuelt

Møt noen av våre kraftdamer og kraftkarer

Se våre filmer

Småkraft & Bærekraft

Småkraft & Sustainability

Småkraft & Tarjei Bø

Reinli, ei kraftbygd i Valdres

Padlere i Jordalselvi – Voss

Jan Rasdal - Kraftkar - Småkraft

Jan Rasdal
Rasdalen Kraftverk AS

Kraftdama Tina Rasmussen - Småkraft

Tina Rasmussen
Småkraft AS

Knut Bøhn

Knut Bøhn
Reinli Kraft AS

Møt kraftdama Åshild Bråten

Åshild Bråten
Småkraft AS

Jan Rasdal - Kraftkar - Småkraft

Jan Rasdal
Rasdalen Kraftverk AS

Ola Røang

Ola Røang
Reinli Kraft AS

Johan Bøhn

Johan Bøhn
Rasdalen Kraft AS

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter