Operatøren av fornybar energi

Vi er Europas største operatør av små­kraftverk. Våre kraftverk i Norge og Sverige kan produsere over 2 TWh fornybar energi i året.

Småkraft tilbyr samarbeid om vannkraft for best mulig utnyttelse av mulighetene som ligger i naturlige vannfall. Småkraft sørger for langsiktig sikker finansiering, byggeoppfølging som minimerer risiko og markedsledende drift av våre småkraftverk.

Som grunneier vil du uansett beholde dine fallrettigheter, da vår praksis går ut på å leie rettighetene i en periode. For våre samarbeidspartner gir vår langsiktighet mulighet for å bygge industrielle relasjoner som sikrer effektiv gjennomføring og drift.

I dag drifter vi mer enn 200 småkraftverk, og tallet øker jevnt.
Det er bra. Mange bekker små gir en stor gevinst for miljøet, for lokalsamfunnet og for den enkelte grunneiere.
Bli kjent med oss!

Utbygging

Vi samarbeider med de beste utbyggerne og følger opp deres leveranser.

Drift og service

Grunneier og Småkraft samarbeider om driften. Vi har gode rutiner og rask responstid.

Kraftsalg

Salg av kraft er komplisert. Småkraft har kompetansen som kreves og strategiene som skal til for å hente ut mest mulig verdi fra kraften vi produserer og leverer.

Finansiering

Det koster å bygge et kraftverk. Vi tilbyr finansiering med meget gode vilkår.

Aktuelt

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Møt noen av våre kraftdamer og kraftkarer

Steffen går på truger langs skogsvei.

Steffen Brenne

Driftsansvarlig
Småkraft AS

Julie Marthinussen

Leder driftsentralen
Småkraft AS
drift og service

Petter Indrøy

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
Åshild Bråten

Åshild Bråten

Prosjektkoordinator
Småkraft AS
Knut Bøhn er en av flere grunneiere i Reinli kraftverk

Knut Bøhn

Grunneier
Reinli kraftverk
Awin Ibrahim

Awin Ibrahim

Overvåking kraftproduksjon
Småkraft AS
tina rasmussen

Tina Rasmussen

Økonomiansvarlig kraftverk
Småkraft AS
Jan Rasdal

Jan Rasdal

Grunneier
Rasdalen kraftverk

Se våre filmer