Fornybare ambisjoner drukner i grønnvasket skatteteori

Sammen med Norsk Grønnkraft har vi skrevet i Energi og Klima om hva som skjer når man blandet fornybare ambisjoner med skatteteori:  https://energiogklima.no/kommentar/fornybare-ambisjoner-drukner-i-gronnvasket-skatteteori/