Overtagelse av Grytendal og Kvitåi Kraftverk

Publisert:

Småkraft AS tok 14.desember over kraftverkene «Grytendal» i Bindal Kommune fra NGK Utbygging, og «Kvitåi» i Tinn Kommune fra Småkraft Utbygging. Kraftverkene er fullautomatiserte, fjernstyrte, og inngår i Småkraft sin standardiserte driftsplattform. Ingen har mer erfaring i drift av småkraftverk enn oss, og vår skalerbare modell er nøkkelen til at vi klarer å ta i mot ny produksjon til lavere kostnader enn noen andre, sier administrerende direktør i Småkraft Halle Aslaksen.

Kraftverkene har en installert effekt på 9 MW og en samlet årlig produksjon på 28 GWh. De reduserer årlige utslipp av klimagasser med 226 tonn CO2 ekvivalenter.

Småkraft AS er i dag Europas største operatør av småkraftverk med 106 kraftverk i drift og en samlet årlig portefølje på 1.1 TWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt 68000 husstander

Selskapet har en uttalt ambisjon om å nå 2 TWh innen 2022. Dette vil skje gjennom utbygging av egne konsesjoner og oppkjøp i markedet. For å nå dette målet er vi avhengig av utbyggingsselskaper som viser evne til gjennomføring. NGK Utbygging og Småkraft Utbygging er selskaper med stor kompetanse innen bygging av småkraftverk, og vil være sentrale samarbeidspartnere i den veksten som kommer, sier Aslaksen.

Overtagelsene av kraftverkene avslutter et innholdsrikt år for oss. Vi har tatt over seks kraftverk med en samlet produksjon på 90 GWh, inngått flere nye kjøpsavtaler, utstedt vårt første grønne obligasjonslån, og utviklet selskapet i tråd med vår strategiske plan.

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad