Småkraft ringer i børs- bjella

Onsdag 26. juni 2019 ringer Småkraft i børs- bjella. Småkraft sin grønne obligasjon ble notert på Oslo Børs sin grønne liste. Midler som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til klimariktige formål, og det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen. Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres.

Småkraft sin grønne obligasjon finansierer 11 elvekraftverk som produserer ny fornybar energi. Obligasjonen gir Småkraft muskler til å investere mer i fornybar energi og næringsutvikling i distrikts- Norge.

Småkraft ringer i børs- bjella
Småkraft ringer i børs- bjella
Siste innlegg

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter

Åpningen av Sigdestad Kraftverk