Reinli – Ei kraftbygd i Valdres

Kraftverket i Reinli betyr mye for bygda. Det gir et samhold rundt et felles prosjekt som bidrar til en grønn og fornybar energi. Det som er veldig spesielt i Reinli er at store deler av bygda har blitt med og er aksjonærer. Kraftverket gir en god biinntekt til gårdsbrukene som igjen bidrar til at det blir mer attraktivt for de neste generasjoner å bosette seg på gården og i Reinli. Den økonomiske verdiskapningen er også viktig for samfunnet rundt. I Reinli var det lokale entreprenører som vant anbudet for bygging av anlegget.

Ringvirkningsanalyser viser at gjennomsnittlig 13,5 millioner kroner pr. kraftverk går i verdiskaping til lokalsamfunnet.

SISTE INNLEGG

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Kraftverk under utbygging

Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk