Småkraft ringer i børs- bjella

Onsdag 26. juni 2019 ringer Småkraft i børs- bjella. Småkraft sin grønne obligasjon ble notert på Oslo Børs sin grønne liste. Midler som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til klimariktige formål, og det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen. Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres.

Småkraft sin grønne obligasjon finansierer 11 elvekraftverk som produserer ny fornybar energi. Obligasjonen gir Småkraft muskler til å investere mer i fornybar energi og næringsutvikling i distrikts- Norge.

Småkraft ringer i børs- bjella
Småkraft ringer i børs- bjella

SISTE INNLEGG

FRAMSIDE_Sustainability-(1)

Vi i Småkraft rapporterer årets bærekraftsresultater

Sygard Belsheim

Artikkel fra avisa VALDRES om Rysna kraftverk

climate-futures_bakgrunn

Climate Futures skriver om forsknings­samarbeidet med Småkraft

andre-sider-ved-kraftutbygging_rysna

Kraftutbygging sett frå ein grunneigar sitt perspektiv