Småkraft ringer i børs- bjella

Publisert:

Onsdag 26. juni 2019 ringer Småkraft i børs- bjella. Småkraft sin grønne obligasjon ble notert på Oslo Børs sin grønne liste. Midler som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til klimariktige formål, og det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen. Den uavhengige vurderingen skal offentliggjøres.

Småkraft sin grønne obligasjon finansierer 11 elvekraftverk som produserer ny fornybar energi. Obligasjonen gir Småkraft muskler til å investere mer i fornybar energi og næringsutvikling i distrikts- Norge.

Småkraft ringer i børs- bjella
Småkraft ringer i børs- bjella

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad