Samarbeid med Trainee Vest

Publisert:

Dette er et spennende samarbeid for oss, sier Halle Aslaksen, administrerende direktør i Småkraft AS. Trainee Vest gir mulighet for samarbeid mellom medlemsbedriftene og oppfølging av traineer. I tillegg gir det oss en større mulighet til å rekruttere flere kvinner inn i Småkraft.

Trainee Vest er et velrenommert regionalt traineeprogram med mål om å tiltrekke seg de beste nyutdannede talentene til vår regions næringsliv.
Det å være trainee gjennom Trainee Vest-programmet gir mange fordeler ut over ansettelse i en bedrift. Faglig påfyll og oppfølging er en del av programmet og bygging av nettverk mellom traineene er både en viktig erfaring og en smart investering for framtida.

Hos Småkraft vil traineen jobbe i et spennende og dynamisk miljø i en framtidsrettet og bærekraftig bransje.

For Småkraft sin del er det å ha Trainee Vest som samarbeidspartner viktig. Vi får jobbe med godt kvalifiserte traineer som kommer med nye impulser. Vi blir med i et nettverk av flere medlemsbedrifter og knytter viktige kontakter. I tillegg til dette er oppfølging og markedsføring en del av programmet.

Småkraft har mange kraftkarer, mens kvinneandelen er veldig lav. Av våre 22 ansatte, er bare 2 kvinner. Dette er noe vi har stort fokus på og vi håper at vår deltagelse i Trainee Vest kan bidra til at disse tallene kan forbedres.

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad