Åpning Grytendal

Åpning Grytendal
 

I går åpnet varaordfører i Bindal Kommune, Tor- Arne Aune et av våre nyeste kraftverk: Grytendal. Kraftverket skal produsere 21,3 GWh fornybar energi per år og har et magasin på 0,18 Mm3. Omlag 40 stykker var tilstede for å bivåne begivenheten. Vår partner NGK Utbygging AS har på imponerende vis klart å realisere dette krevende prosjektet. Dammen og inntaket er veiløst. NGKU håndterte dette logistikkmessig ved å leie en egen ferje til å kjøre biler, kraner og lastebiler inn til anlegget. Selve ferjeturen tar 2,5 timer hver vei. Betongbilene kjørte så 3 km på land før de ble flydd videre til dammen og inntaket. For å kunne laste bilene fra ferje til land var man avhengig av flo. I støpingen ble dermed månen avgjørende for når man kunne utføre arbeidet. På Grytendal er det også ofte hardt vær med både vind og tåke. Faktisk er det så mye vind i området at vi har observert horisontale istapper. Grytendal Kraftverk blir for ettertiden stående som et imponerende stykke ingeniørkunst i hard natur, hvor vi klarer å omdanne elvens energi til fornybar elektrisitet. Verdiene vi skaper skal deles med grunneiere, kommunen og øvrig lokalsamfunn i tråd med vår modell. Sammen bygger vi fornybar energi og lokalsamfunn.

SISTE INNLEGG

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Kraftverk under utbygging

Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk