Åpning Grytendal

Publisert:
Åpning Grytendal
 

I går åpnet varaordfører i Bindal Kommune, Tor- Arne Aune et av våre nyeste kraftverk: Grytendal. Kraftverket skal produsere 21,3 GWh fornybar energi per år og har et magasin på 0,18 Mm3. Omlag 40 stykker var tilstede for å bivåne begivenheten. Vår partner NGK Utbygging AS har på imponerende vis klart å realisere dette krevende prosjektet. Dammen og inntaket er veiløst. NGKU håndterte dette logistikkmessig ved å leie en egen ferje til å kjøre biler, kraner og lastebiler inn til anlegget. Selve ferjeturen tar 2,5 timer hver vei. Betongbilene kjørte så 3 km på land før de ble flydd videre til dammen og inntaket. For å kunne laste bilene fra ferje til land var man avhengig av flo. I støpingen ble dermed månen avgjørende for når man kunne utføre arbeidet. På Grytendal er det også ofte hardt vær med både vind og tåke. Faktisk er det så mye vind i området at vi har observert horisontale istapper. Grytendal Kraftverk blir for ettertiden stående som et imponerende stykke ingeniørkunst i hard natur, hvor vi klarer å omdanne elvens energi til fornybar elektrisitet. Verdiene vi skaper skal deles med grunneiere, kommunen og øvrig lokalsamfunn i tråd med vår modell. Sammen bygger vi fornybar energi og lokalsamfunn.

SISTE INNLEGG

Småkraft og SKL samarbeider med grunneiere om kraftløft i Vest

Småkraft interim report

Økt produksjon av fornybar energi

Småkraft feirer Landslovjubileet 2024!

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad