Norges største småkraftselskap søker Adm. direktør / CEO

Småkraft ble etablert i 2002 og er den største driver av småkraftverk i Norge. Selskapet er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Majoritetseier er det nederlandske pensjonsselskapet APG.

Småkraft er en sentral aktør med en årsproduksjon på over 1 TWh fordelt på over 100 kraftverk i drift, spredt over hele landet. Samtidig forberedes selskapet for videre vekst.

Vi er en effektiv organisasjon som ivaretar den totale drift av kraftverk. For tiden har vi rundt 20 ansatte på vårt hovedkontor i Bergen, som arbeider tett med oppunder 100 driftsoperatører. Elvene hvor kraftverkene våre ligger er eid av lokale grunneiere.

Småkraft har betydelige vekstambisjoner og for å lede dette arbeidet søker vi ny Adm. direktør / CEO.

For nærmere opplysninger ta kontakt med våre rådgivere i Belsenso Executive;
Ole T. Moy, 92 88 33 11, eller Jan Fredrik Eriksen, 93 42 43 91.

Søknad vedlagt CV sendes snarest til otm@belsenso.com. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

SISTE INNLEGG

FRAMSIDE_Sustainability-(1)

Vi i Småkraft rapporterer årets bærekraftsresultater

Sygard Belsheim

Artikkel fra avisa VALDRES om Rysna kraftverk

climate-futures_bakgrunn

Climate Futures skriver om forsknings­samarbeidet med Småkraft

andre-sider-ved-kraftutbygging_rysna

Kraftutbygging sett frå ein grunneigar sitt perspektiv