Småkraft sitt høringssvar til kraftskatteutvalgets rapport

I september 2019 la kraftskatteutvalget frem sin rapport om hvordan vi skal skape fremtidens skattesystem for vannkraft i Norge. Utvalgets rapport tar lite hensyn til hvordan småkraften faktisk fungerer og vil ha dramatisk betydning for hele småkraftbransjen, dersom forslagene blir gjennomført.
 
Våre viktigste innspill som svar til kraftskatteutvalgets rapport er:
  1. Grunnrenteskatten vil skattlegge småkraftselskaper med normal lønnsomhet som om de har superavkastning. Dette vil ødelegge småkraftbransjen.
  2. Grunnrenteskatt på småkraftverk vil ta verdier fra dem som eier naturressursen og bærer mest av ulempene ved inngrepet.
  3. Småkraftverk trenger mange tiår på å tjene inn igjen investeringen. Dette gjør at småkraftverk trenger spesielt langsiktige og forutsigbare rammevilkår.
  4. Vi kan ikke lage et skattesystem som ilegger 600 småkraftverk en svært komplisert og drepende grunnrenteskatt for å demme opp for nedskalering av 4 gjenstående prosjekter.

 

Les høringssvaret TRYKK her:

Småkraft AS sitt høringssvar til NOU2019:16
Småkraft AS sitt høringssvar til NOU2019:16

SISTE INNLEGG

Småkraft topper bærekraftskåring for fjerde gang på rad

Småkraft hentet 50 millioner euro til investeringer i fornybar energi

Kraftverk under utbygging

Småkraft leverte godt første halvår og bygger 24 nye kraftverk

Nordic Credit Rating gir Småkraft BBB- rating for sikrede kreditter