Nordkraft AS og Småkraft AS samarbeider om mer ny fornybar energi

21. januar 2020 inngår Nordkraft AS avtale med Småkraft AS om å bygge ut Øvre og Nedre Russvik småkraftverk i Tysfjord.

Kraftverkene vil produsere om lag 20 GWh fornybar strøm årlig. Dette er nok til å dekke energiforbruket til i overkant av 2200 innbyggere i Nordland. Nordkraft AS og Småkraft AS samarbeider med fem lokale grunneierne som eier fallet i Russvik. Store deler av verdiskapingen fra kraftverket vil deles med grunneierne. Kraftverket forventes videre å betale mellom 10 og 20 millioner kroner i eiendomsskatt til Narvik kommune i løpet av kraftverkets levetid. Dette er inntekter som kan gå tilbake til viktige oppgaver i lokalsamfunnet.
– Vi er veldig glade for dette samarbeidet med grunneierne og Nordkraft AS, sier Terje Vedeler, ny adm. dir. i Småkraft AS.

Ny fornybar energi gir utvikling i distriktene
– Vår modell handler om å bygge bro mellom nasjonale behov for mer fornybar energi og lokal verdiskaping og kompetansebygging. Prosjektene i Russvik er et godt eksempel på hvordan vi kan samarbeide om å skape mer fremtidsrettet fornybar energi og utvikling i distriktene, sier han.
Dette er ikke det første samarbeidsprosjektet mellom de to selskapene. I Ullsfjord i Lyngen bygger Nordkraft nå to kraftverk for Småkraft. Disse skal stå ferdig i løpet av året.
– Den nye avtalen er en videreføring av samarbeidet vi har i Ullsfjord, og legger et godt grunnlag for fremtidig samarbeid. Russvik er i vårt hjemmeområde, og vi har lagt ned mye jobb i prosjektene. Vi er derfor glad for at kraftverkene nå blir en realitet, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.
– Med Russvik skaper vi mer fornybar energi, samtidig som verdiskapingen i regionen øker, avslutter han.

Om Småkraft AS:
• Europas største småkraftselskap
• Eier og drifter 110 småkraftverk i hele Norge sammen med over 500 lokale grunneiere
• Har 18 ansatte og hovedkontor i Bergen samt distriktskontorer i Flatanger, Harstad og Oslo

Om Nordkraft AS:
• Leverer tjenester innen fornybar energi i hele Norge
• Har siden 2009 prosjektert og bygget 15 vannkraftverk og tre vindkraftverk
• Eier sju og drifter 28 kraftverk
• Har ca. 15 500 nettkunder i og rundt Narvik kommune
• 131 ansatte
• Hovedkontor i Narvik, avdelingskontor i Ballangen