Nordkraft AS og Småkraft AS samarbeider om mer ny fornybar energi

Nordkraft AS og Småkraft AS samarbeider om mer ny fornybar energi
Eirik Frantzen og Terje Vedeler

21. januar 2020 inngår Nordkraft AS avtale med Småkraft AS om å bygge ut Øvre og Nedre Russvik småkraftverk i Tysfjord.

Kraftverkene vil produsere om lag 20 GWh fornybar strøm årlig. Dette er nok til å dekke energiforbruket til i overkant av 2200 innbyggere i Nordland. Nordkraft AS og Småkraft AS samarbeider med fem lokale grunneierne som eier fallet i Russvik. Store deler av verdiskapingen fra kraftverket vil deles med grunneierne. Kraftverket forventes videre å betale mellom 10 og 20 millioner kroner i eiendomsskatt til Narvik kommune i løpet av kraftverkets levetid. Dette er inntekter som kan gå tilbake til viktige oppgaver i lokalsamfunnet.
– Vi er veldig glade for dette samarbeidet med grunneierne og Nordkraft AS, sier Terje Vedeler, ny adm. dir. i Småkraft AS.

Ny fornybar energi gir utvikling i distriktene
– Vår modell handler om å bygge bro mellom nasjonale behov for mer fornybar energi og lokal verdiskaping og kompetansebygging. Prosjektene i Russvik er et godt eksempel på hvordan vi kan samarbeide om å skape mer fremtidsrettet fornybar energi og utvikling i distriktene, sier han.
Dette er ikke det første samarbeidsprosjektet mellom de to selskapene. I Ullsfjord i Lyngen bygger Nordkraft nå to kraftverk for Småkraft. Disse skal stå ferdig i løpet av året.
– Den nye avtalen er en videreføring av samarbeidet vi har i Ullsfjord, og legger et godt grunnlag for fremtidig samarbeid. Russvik er i vårt hjemmeområde, og vi har lagt ned mye jobb i prosjektene. Vi er derfor glad for at kraftverkene nå blir en realitet, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.
– Med Russvik skaper vi mer fornybar energi, samtidig som verdiskapingen i regionen øker, avslutter han.

Om Småkraft AS:
• Europas største småkraftselskap
• Eier og drifter 110 småkraftverk i hele Norge sammen med over 500 lokale grunneiere
• Har 18 ansatte og hovedkontor i Bergen samt distriktskontorer i Flatanger, Harstad og Oslo

Om Nordkraft AS:
• Leverer tjenester innen fornybar energi i hele Norge
• Har siden 2009 prosjektert og bygget 15 vannkraftverk og tre vindkraftverk
• Eier sju og drifter 28 kraftverk
• Har ca. 15 500 nettkunder i og rundt Narvik kommune
• 131 ansatte
• Hovedkontor i Narvik, avdelingskontor i Ballangen

Nordkraft AS og Småkraft AS samarbeider om mer ny fornybar energi