Småkraft AS har inngått kjøpsavtale med Bjørke Kraft AS om overtagelse av Tesgjolo kraftverk

31 januar 2020 inngikk Småkraft AS en kjøpsavtale med Bjørke Kraft AS om overtagelse av Tesgjolo kraftverk på Voss.

Kraftverket ble satt i produksjon i april 2018, og vil produsere omtrent 5,2GWh fornybar strøm årlig. Dette er nok til å dekke energiforbruket til i overkant av 570 innbyggere på Voss. Småkraft AS vil med Tesgjolo kraftverk samarbeide med tre lokale grunneierne som eier fallet i Tesgjolo. Store deler av verdiskapingen fra kraftverket vil deles med grunneierne. Kraftverket forventes videre å betale mellom en halv og en million kroner i eiendomsskatt til Voss kommune i løpet av kraftverkets levetid. Dette er inntekter som kan gå tilbake til viktige oppgaver i lokalsamfunnet.

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet med grunneierne og utbygger, sier Terje Vedeler, adm. dir. i Småkraft AS.

Fornybar energi er er viktig:

– Vår modell handler om å bygge bro mellom nasjonale behov for mer fornybar energi og lokal verdiskaping og kompetansebygging. Tesgjolo prosjektet på Voss er viktig for grunneierne og oss.  Det er et godt eksempel på hvordan vi kan samarbeide om å sikre fremtidsrettet fornybar energi og utvikling i distriktene, sier Terje.

– «Jeg er veldig glad for at det er akkurat Småkraft AS vi nå får samarbeide med fremover,» sier Sigmund Bjørke. «De har en imponerende kunnskap om småkraftverk, men det er kanskje ikke så rart, siden de drifter 110 stykker med til sammen over 500 grunneiere. Det viktigste for meg er uansatt at de er til å stole på.» sier Bjørke til slutt.