Småkrafts production grows 9% in 2019

Group production increased from 818 GWh in 2018 to 891 GWh in 2019, with a current install base of 364MW in 110 power plants across Norway. The annual mean production capacity grew with 5%, from 1084 to 1133 GWh.

Due to high electricity certificate prices in 2018, revenues decreased year-on-year from 47,7 MEUR to 35,3 MEUR. Adjusted EBITDA decreased accordingly from 28,4 MEUR to 17,2 MEUR.

Total comprehensive income for the year was 11,5 MEUR in 2019, compared to -7,2 MEUR in 2018, mainly due to accounting rules around power price hedging and non-cash currency effects.

The net debt of Småkraft has remained stable at MEUR 223, while the equity ratio increased from 34% to 42%. Currently, the firm has 224 GWh under construction that are to come on stream in the years ahead.

Read the report here

Småkraft økte produksjonen med 9% i 2019

Konsernets produksjon økte fra 818 GWh i 2018 til 891 GWh i 2019. Ved utgangen av året hadde konsernet en samlet installert effekt ved sine 110 kraftverk på 364 MW. Midlere årlig produksjonskapasitet vokste med 5% fra 1084 GWh til 1133 GWh.

På grunn av høye elsertifikatpriser i 2018, falt inntektene fra 47,7 MEUR til 35,3 MEUR. Justert EBITDA falt tilsvarende fra 28,4 til 17,2 MEUR. Konsernets utvidede totalresultat ble 11,5 MEUR i 2019, mot -7,2 MEUR i 2018. Endringen i totalresultatet skyldes hovedsakelig regnskapsregler knyttet til urealisert prissikring og valutaeffekter uten kontanteffekt.

Netto gjeld for konsernet har vært stabilt og er på MEUR 223 ved utgangen av året, imens egenkapitalandelen har økt fra 34% til 42%. Konsernet har nå 224 GWh under bygging som vil komme i drift over de nærmeste årene.

Les rapporten her