Småkraft publiserer sin andre bærekraftsrapport

English version below.

Vi i Småkraft fortsetter å løfte frem og synliggjøre hvordan vi og vår virksomhet påvirker mennesker, samfunn, dyr og miljø, hvordan vi arbeider og hvordan vi vurderer risiko knyttet til dette. I år har vi prøvd å trekke frem flere nye bærekraftige aspekter ved vår virksomhet.  Vi viser for eksempel frem hvor mye areal vi beslaglegger, når vi lager småkraftverk og hvordan vi arbeider med miljø- og sikkerhetstilsyn. Nytt av året er også innledende scenarioanalyser av hvordan Småkraft AS trolig blir påvirket av klimaendringene i årene som kommer.

Les rapporten her

Småkraft publishes its second Sustainbility ReportSmåkraft continues to highlight how we work with sustainability. We show how our business influences people, society, animals and the environment, how we work to improve these influences and how we assess the related risks. For the first time this year, we visualize the land areas we use to produce renewable energy and how we perform environmental and safety inspections on our power plants.  We have also included climate change scenario analysis to illustrate how our business might be affected from climate change in the decades to come.

Read the report here