Småkraft AS fortsetter å investere i krevende tider

Vannkraftprodusenten Småkraft AS fortsetter å investere i fornybar energi, til tross for historisk lave kraftpriser og generelt stor usikkerhet i næringslivet.  «Vi investerer med langsiktig perspektiv og mener at fornybar energi lønner seg i det lange løp,» sier administrerende direktør i Småkraft AS, Terje Vedeler. «Investeringene vi gjør i dag, vil høste av seg i neste generasjon. Nå er tiden for å så for fremtiden. Vi fortsetter derfor å investere med uforminsket styrke.»

Bilde: Wikipedia

Småkraft tar over majoritetsposten i Svartdalen
Småkraft AS overtok 30. april Minde Kraftinvest AS sine aksjer i Andvik Holding AS, som igjen eier om lag 55% av aksjene i Svartdalen Kraft AS. Selskapet eier småkraftverket Svartdalen, som er et vannkraftverk med 7,5 MW installert effekt i Masfjorden i Vestland fylke. Kraftverket ligger i fjell, utnytter 367 meter fall fra Meisdalsvatnet til Storevatnet og produserer i snitt om lag 25 GWh årlig.

«Vi i Småkraft er glade for å få til en god og verdiskapende transaksjon for begge parter og gleder oss til å samarbeide med grunneiere og minoritetsaksjonærer for å skape fornybar energi med kraftverket i årene som kommer,» sier Lars Haugom, Direktør for forretningsutvikling i Småkraft AS. «Kraftverket passer både geografisk og driftsteknisk godt inn i vår portefølje. Vi er imponert over selgers utvikling av småkraftverket og forståelse av bransjen.»

«Vi i Minde Kraftinvest AS er fornøyde med å komme i mål med denne transaksjonen midt under de spesielle rådende omstendigheter. Vi er fornøyde med å ha funnet en industriell aktør som tar både bærekraft og grunneierne på alvor,» sier Børge Knustad i Minde Kraftinvest AS.

Kraftverket leier elva av seks grunneiere.

Virtuell closing med selger fra Andvik Holding AS. Fra venstre: Birgit Nistad, Lars Haugom og Børge Knustad (styreleder).

Småkraft AS utvikler nye kraftverk
Nylig besluttet Småkraft AS å investere i Kvernhuselva og Engesetelva kraftverk. Kraftverkene vil produsere 20GWh/år tilsammen og ligger i Gulen kommune. Småkraft samarbeider med ni grunneierfamilier for å realisere kraftverkene som er planlagt ferdigstilt til desember 2021.

Til sammen 17 kraftverk under bygging
Småkraft AS er allerede en av Norges største produsenter av og investorer i fornybar energi. Selskapet har investert over 5 milliarder kroner i fornybar energi og eier 113 småkraftverk som det drifter sammen med over 500 grunneiere. Overskuddet fra kraftverkene deler selskapet med grunneierne.

«Totalt vil disse investeringene gi en produksjonsøkning på 45GWh, som er et godt bidrag mot målsetningen om 2TWh årlig produksjonskapasitet i Småkraft AS», sier Terje Vedeler, adm. dir. i en kommentar. «Vi har nå hele 17 kraftverk under bygging. Analyser viser at dette vil skape opp mot 500 millioner kroner i ringvirkninger for samfunnet, hvorav omlag halvparten vil komme lokalt.»