Småkraft setter ut hjertestartere på sine småkraftverk

Vi i Småkraft har nå over 110 småkraftverk over hele Norge. Kraftverkene drifter vi i samarbeid med grunneiere. Ofte ligger kraftverkene avsides med store avstander. Det tar lang tid å komme til kraftverket, dersom noe skal skje.

Blådalselva småkraftverk ligger idyllisk til nede ved Kvingedalsvatnet.

Grunneierne, medarbeidere og tilsynsvakter er vår aller viktigste ressurs. Vi arbeider systematisk for å sørge for deres sikkerhet. Som ett av våre helse- og sikkerhetstiltak har vi i Småkraft nå begynt å sette ut hjertestartere på våre kraftverk. Hjertestarterne vil være åpent tilgjengelige for alle. Hjertestarterne kan brukes uten hjelp fra andre og merkes i et landsomfattende nettverk av hjertestartere tilgjengelig for allmennheten.

Blådalselva småkraftverk har nå utplassert hjertestarter som vil være tilgjengelig for allmennheten.

På grunn av koronapandemien har vi i Småkraft ikke hatt anledning til å holde store kurs i bruk av hjertestartere og førstehjelp. Sammen med selskapet Førstehjelperen har vi derfor begynt å holde enkeltkurs i tråd med de gjeldende smittevernreglene. Blådalselva i Masfjorden er et av de fem kraftverkene hvor vi har holdt kurs de siste ukene.

Tore Aglen fra Førstehjelperen holder førstehjelpskurs ved Blådalselva småkraftverk. Smittevernsreglene blir godt ivaretatt med utekurs og god avstand.

Hjertestarterne kan du finne på appen hjelp113, som kobler direkte opp mot Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK).