Småkraft er verdiskaping

Noen mener at småkraften bør være offentlig eid. Småkraften har aldri vært offentlig eid, og dét er noe av årsaken til at bransjen er så innovativ, fremtidsrettet og full av fart. Det er også noe av grunnen for hvorfor bransjen skaper så mye verdier.

Les her hva vi svarer på påstanden «småkraftverdier er på avveie, siden de ikke er offentlig eid», skrevet av grunneier på Sigdestad småkraftverk Lars Endre Myklebust og vår adm. dir. Terje Vedeler under. Innlegget er et svar til en kommentar i Fjordenes Tidende.

Sigdestad Kraftverk
Grunneiere eier denne elva. Elva skaper fornybar energi og verdier for lokalsamfunnet rundt Sigdestad småkraftverk.

Ola Teigen og Helge Robert Midtbø lurer i Fjordens Tidende 19. juni på om småkraftverdier er på avveie, siden de ikke er offentlig eid.

Småkraft er stolt over at vi bygger på en flere 100 år gammel tradisjon hvor norske bønder eier jorda, skogen og de små elvene som renner over egen eiendom. Med hardt arbeid, samarbeid og kreativitet høster bøndene av egne naturressurser som forsørger egen familie. Mange har klart å gi en mer verdifull eiendom videre til neste generasjon.

Dette er ikke lengre alle forunt. Tradisjonen er under sterkt press. De mindre brukene klarer ikke lengre å leve kun av de begrensede ressursene på egen eiendom. Småkraft sikrer i dag unge mennesker et levebrød fra sine eiendommer. Vi finner den billigste kapitalen fra offentlige og private ansatte som ønsker å sikre sin pensjon ved å låne penger til norsk vannkraft. Grunneierne får tilgang til kapital og bransjeledende småkraftkompetanse som gjør at de kan realisere verdier fra egen eiendom og skape en tilleggsnæring.

Slik grunneierne i tidligere århundre samarbeidet om å lage bygdemøller på egen eiendom, har de nå laget nye samarbeidsmodeller for å utnytte den samme naturressursen for å lage fornybar energi på en måte tilpasset vår tid. I samarbeidsperioden får grunneierne årlig utbetalt en del av overskuddet eller inntektene fra kraftverket. Etter 40 til 60 år er lånet nedbetalt og grunneierne eier hele kraftverket på avtalt hjemfall. Vi er stolte av at Småkraft støtter flere unge til å satse på en fremtid i distriktene uten å måtte selge eiendommene ut av familien.

Vi konkurrerer med offentlig eide kraftselskaper og andre spesialiserte småkraftselskaper. Konkurransen skjerper oss alle, den gjør oss bedre, gir grunneierne flere å velge blant når de skal inngå et generasjonsfellesskap og sikrer at mest mulig verdier blir igjen hos grunneierne. Den som gir den beste samlede tjenesten til grunneierne, vinner deres tillitt og inngår generasjonspartnerskap. Småkraftverdiene er da ikke på avveie, men blir fortsatt kontrollert av dem som eier naturressursen: grunneierne.

Når vi skaper mer fornybar energi, blir det mer skatter til kommunen og staten, mer kontrakter til lokale leverandører og mer verdiskaping i lokalsamfunnet. Småkraft alene bidrar nå årlig med over 20 millioner i eiendomsskatt til kommunene, vi sysselsetter nesten 100 tilsynsvakter i deltidsstillinger i distriktene, og de siste årene har vi årlig investert mellom 100 og 500 millioner i lokale entreprenører og fagarbeidere som bygger og utbedrer kraftverk.

Småkraften er ikke offentlig eid. Det har den heller aldri vært, siden grunneiere i Norge historisk har eid sin egen eiendom. Dette har i århundrer vært grunnlaget for en enorm skaperkraft og kreativitet for å finne nye måter å skape verdier med egen eiendom. Småkraftbransjen står på skuldrene av denne tradisjonen og skaper fornybar energi på lag med bygdene. Dette må prates opp, ikke ned.