Småkraft tar over majoritetsposten i Ytre Kandal Kraft AS

Den 8. juli kjøpte Småkraft AS i overkant av 50% av aksjene i Ytre Kandal Kraft AS.

Kraftverket utnytter 132 fallmeter og produserer oppunder 20 GWh fornybar energi årlig, med sine nesten 5 MW installert effekt. Neselva renner ut i Breimsvatnet i Gloppen kommune i Vestland fylke. Seks grunneiere eier vannfallet som leies ut for å skape verdier i fornybar energi.

Ytre Kandal Kraft
Ytre Kandal småkraftverk ligger nydelig til nede ved Breimsvatnet i Gloppen kommune.

«Vi i Småkraft er glade for å få til en god og verdiskapende transaksjon for begge parter.», sier adm. dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. «Vårt mål er å skape fornybare verdier for neste generasjon sammen med lokale krefter der småkraftverkene våre er. Vi gleder oss til å samarbeide med grunneiere og de øvrige aksjonærene for å skape fornybar energi og verdier for grunneiere, aksjonærer i Ytre Kandal Kraft AS og lokalsamfunnet i årene som kommer.»

«Vi synes det både er litt vemodig og veldig gledelig å komme i mål. Småkraftverket har betydd og betyr mye for oss. Vi er derfor fornøyde med å ha funnet en industriell aktør som tar både bærekraft og grunneierne på alvor. Dette gir en trygghet for at arven vår blir ivaretatt også i årene som kommer, selv om vi ikke lengre eier aksjer i Ytre Kandal Kraft AS», sier Olav Fuglestrand på vegne av selgerne.

Krafthuset AS har bistått selgerne i salget, imens advokatfirmaet Thommessen har bistått kjøperne.