Fiskløysa Kraftverk er offisielt åpnet!

Fiskløysa elv
Fiskløysa elv

Ordfører Bente Estil i Lierne kommune hadde det ærefull oppdraget med å foreta den offisielle åpningen av Fiskløysa Kraftverk mandag 24. august: «Lierne kommune er veldig positive til vannkraft og har vært støttende underveis i prosjektet.»  Hun fortalte i sin åpningstale hvor fornøyd de var med bruken av lokale leverandører og viktigheten av at kraftverket vil betale eiendomsskatt direkte til kommunen i de kommende tiårene.

Fiskløysa Kraftverk er et prosjekt utviklet av Skogkraft AS, et samarbeid mellom NTE og Statskog, som etter hvert ble overdratt til Norsk Grønnkraft Utbygging for realisering. Kolbjørn Nilsskog AS var anleggsentreprenør, Namskoganbygg AS var byggentreprenør og Spetals Verk AS leverte den elektromekaniske installasjonen.

Lars Haugom fra Småkraft AS og ordfører Bente Estil åpnet Fiskløysa Kraftverk.
Lars Haugom fra Småkraft AS og ordfører Bente Estil åpnet Fiskløysa Kraftverk.

Kraftverket produserer mer enn 18GWh per år, noe som tilsvarer ca 900 husstander. «Dette er høyere enn antallet husstander i Lierne», sier Bente Estil i en kommentar.

Grunneierrepresentantene Arnt Rørvik, Ivar Asbjørn Lervåg og Morten Aasheim fra Statskog kastet også glans over åpningen, og var veldig fornøyd med resultatet.

Småkraft AS skal drifte Fiskløysa kraftverk de neste 60 årene, og har nå rundt 120 kraftverk i porteføljen med over 1,2TWh i midlere årsproduksjon. «Vi i Småkraft er stolte over verdiskapningen vi får til lokalt og vårt bidrag med å bygge ny fornybar energi i Norge», sier Lars Haugom, direktør for forretningsutvikling, i en kommentar.

Kraftverksstasjonen ved Fiskløysa Kraftverk.
Kraftverksstasjonen ved Fiskløysa Kraftverk.


Grunneierrepresentantene Arnt Rørvik, Ivar Asbjørn Lervåg og Morten Aasheim fra Statskog kastet også glans over åpningen.
Grunneierrepresentantene Arnt Rørvik, Ivar Asbjørn Lervåg og Morten Aasheim fra Statskog kastet også glans over åpningen.
Inntaket ved Fiskløysa Kraftverk har blitt flott.
Inntaket ved Fiskløysa Kraftverk har blitt flott.