Småkraft secures 1,5 TWh production capacity in challenging 1H20

Haukeli
Haukeli

Småkraft AS continues its growthpath during the tough period this year. Per end of June 2020, the Småkraft Group reached an annual mean production capacity of 1233 GWh in operation, tripling its size since 2017. Additionally, the Group has 269 GWh under construction meaning the firm will have a production capacity of more than 1,5 TWh when it comes onstream.

During the first half of 2020, Småkraft produced 35% more than during the same period in 2019. Thanks to the increase of operational power plants and strong hydrology, the firm set a production record with 653 GWh in the first six months of the year.

The spot power prices have remained subdued during the first half of 2020, with a decline of 75% compared to the same period in 2019. However, due to its power price hedging strategy Småkraft was able to cushion the plunge with an achieved power price of 30% lower compared to the same period in 2019.

Adjusted EBITDA reached EUR 6.3m for 1H20, a decrease of around 30% compared to the same period in 2019.

Småkraft uses EUR as reporting currency and NOK as functional currency in its Financial Statements. Large parts of Småkrafts debt are EUR- based. During 1H20, the currency exchange rate between EUR and NOK has fluctuated substantially. This leads to large non-cash movements in the Financial Statements, when the EUR/NOK currency rate fluctuates as much as it has done during first half of 2020.

Read the report hereSmåkraft sikrer 1,5 TWh produksjonskapasitet i krevende første halvår 2020Småkraft AS fortsetter å vokse i krevende tider. Ved utgangen av juni 2020 har konsernet en forventet midlere produksjon i drift på 1233 GWh. Småkraft AS har dermed nesten tredoblet størrelse siden 2017. I tillegg har konsernet 269 GWh under bygging. Samlet har Småkraft AS dermed en produksjonskapasitet som overstiger 1,5 TWh, når alle kraftverkene er satt i drift.

Som følge av flere kraftverk i drift og svært sterk hydrologi har Småkraft satt en solid produksjonsrekord i første halvår 2020 med 653 GWh, mot 481 GWh i samme periode i 2019. Dette er en produksjonsøkning på 35%.

Den sterke hydrologien har ført til svært lave kraftpriser første halvår 2020. Spotprisene har falt med 75% sammenlignet med samme periode i 2019. Småkraft har imidlertid hatt god effekt av sine kraftprissikringer, og oppnådd kraftpris har derfor kun falt 30% sammenlignet med samme periode i 2019.

Resultatet fra drift (justert EBITDA) ble 6,3 mEUR i første halvår 2020, mot 9,2 mEUR i første halvår 2019. Dette representerer en nedgang på om lag 30%.

Småkraft bruker EUR som rapporteringsvaluta og NOK som funksjonell valuta i sine regnskaper. Videre er store deler av Småkraft sin gjeld i EUR. I første halvår 2020 har det vært svært store bevegelser i vekslingskursen mellom EUR og NOK. Dette gjør at selskapet får store bevegelser i sine regnskaper knyttet til svært store endringer i vekslingskursen mellom EUR og NOK i første halvår 2020. Disse bevegelsene er uten kontanteffekt.

Les rapporten her