Skal vi leve av naturen i morgen, må vi leve med naturen i dag

OmIMorgen – stiftelsen skaper en møteplass hvor næringsliv, akademia og studenter kan møtes for å diskutere hvordan vi som samfunn kan jobbe med klimautfordingene. I den sammenheng fikk grunneierne på Rasdal småkraftverk i dag en flott side i Bergens Tidende. De viser frem på en ypperlig måte hvordan grunneiere skaper fornybare verdier over hele Norge og hvordan vi kan skape allianser mellom lokal ressurstnyttelse og nasjonale målsetninger om fornybar energi.