Småkraft ansetter ny direktør for forretningsutvikling

Karina Halstensen Birkelund

Småkraft ansetter Karina Halstensen Birkelund som ny direktør for Forretningsutvikling. “Interessen for denne stillingen har vært meget stor, og jeg er glad for å kunne ønske Karina velkommen til Småkraft,» sier adm.dir. Terje Vedeler. «Karina sin kompetanse og gjennomføringsevne gjør at dette vil være en viktig ressurs for oss fremover». Hun tiltre stillingen ved årsskiftet.

Karina er utdannet siviløkonom samt Executive MBA innen strategi og finans og har god erfaring fra bankvirksomhet gjennom ulike posisjoner i DNB. Hun kommer nå fra stillingen innenfor forretningsutvikling i BKK.

«For meg handler Småkraft om å bygge bro mellom lokale initiativ hos grunneierne som eier elvene, ledende kompetansemiljøer på drift av elvekraftverk og langsiktige kapitalmiljøer som vil være med finansiere det grønne skiftet», sier Karina.
«Jeg gleder meg til å bruke min kunnskap og engasjement til å sikre at Småkraft viderefører sine vekstmål og sørger for enda mer ren, fornybar energi med minst mulig påvirkning av miljøet.»

Om Småkraft: 

  • Europas største småkraftselskap med totalbalanse på i overkant av fire milliarder kroner
  • Eier og drifter 117 småkraftverk sammen med over 600 lokale grunneiere i hele Norge
  • 20 ansatte med kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Flatanger, Harstad.

Kontakt:

Terje Vedeler
Adm.Dir.
tlf. 90726568
e-mail Terje.vedeler@smaakraft.no