Småkraft velger nytt styremedlem til videre vekstfase

Småkraft attracts new board member for growth phase

Joakim Johnsen - Småkraft AS
Joakim Johnsen går inn i styret

The shareholders in Småkraft AS today elected Joakim Johnsen as new board member, replacing Jan Erik Schulien.  Dr. Tor Syverud, chairman of the Board, expresses gratitude towards Mr. Schulien for his valuable contribution to the growth and strategy of Småkraft over the last years.

Dr. Syverud commented: “With Joakim Johnsen we attract a valuable member with vast experience in hydropower and power markets. We welcome his contributions to support the management of Småkraft.”  Johnsen spent more than 13 years within the international division of Statkraft/SN Power prior to joining Aquila Capital. In addition to roles in M&A and business development, he has held several executive positions, among them as Country Manager of Statkraft Brazil and CFO in SN Power Peru.    

Contact: Erik Røysem Sterud, Chief Financial Officer, +47 911 63 907  

About Småkraft:  

  • Småkraft owns and operates 116 small-scale hydro power plants in partnership with over 500 local landowners across Norway.  
  • Småkraft has 20 employees and is headquartered in Bergen with local offices in FlatangerHarstad, Sandnes and Oslo. 

Småkraft velger nytt styremedlem til videre vekstfase

Aksjonærene i Småkraft har i dag valgt Joakim Johnsen som nytt styremedlem. Han erstatter Jan Erik Schulien. Styreleder Tor Syverud uttrykker takknemlighet overfor Schulien som har kommet med avgjørende bidrag for Småkraft sin vekst og strategi i de foregående årene.  

Syverud uttaler: «Joakim Johnsen blir et viktig styremedlem som tilføyer stor erfaring fra vannkraft og kraftmarkedene. Vi ønsker velkommen hans bidrag til å støtte selskapets ledelse.» Johnsen har arbeidet 13 år i Statkraft/ SN Power sine internasjonale divisjoner før han startet i Aquila Capital. I tillegg til roller innenfor M&A og forretningsutvikling har han hatt flere lederroller, blant dem som landssjef for Statkraft Brasil og finansdirektør i SN Power Peru.  

Kontakt: Erik Røysem Sterud, Finansdirektør, +47 911 63 907  

Om Småkraft: 

  • Eier og drifter 116 småkraftverk sammen med over 500 lokale grunneiere i hele Norge  
  • 20 ansatte med kontorer i BergenFlatanger, Harstad, Sandnes og Oslo