Jan Arne Olsen og Viktor Grønhaug fikk overrakt Norges Vels medalje

To ansatte i Småkraft hedret med Norges Vels fortjenestemedalje etter mer enn 30 år i selskapet.

Viktor Grønhaug ble ansatt 1986 og Jan Arne Olsen ble ansatt i 1988 i Van Severn & Co på Flatanger, hvor kraftverksdelen av selskapet senere ble overtatt av Småkraft AS. Begge har siden jobbet som driftsteknikere ved bedriften som bidrar til ren fornybar energi ut til forbrukere i regionen med de fire kraftverkene som selskapet driver i Flatanger området.

«Kraftproduksjon er ferskvare og lokal tilstedeværelse, god faglig innsikt og et stort engasjement er nødvendig for å kunne operere kraftverkene på en trygg og effektiv måte over lang tid. Viktor og Jan Arne har jobbet iherdig, spesielt ble dette tydelig ved flommen i 2006, hvor begge gjorde en glimrende innsats for å begrense skaden fra flommen på anleggene og på våre omgivelser», sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS.

«For meg har det vært en glede og arbeide med disse kraftverkene som krever stor faglig allsidighet. Her har vi løst alt fra oppgradering på elektriske høyspentanlegg til grind rensk og skoghugst», sier Viktor.

«Jeg setter pris på den friheten som jobben på småkraftverkene har gitt meg i alle disse årene, faglige utfordringer har vi hatt mange av og vi har alltid klart å løse dette slik at vi får utnyttet vannet vi har i magasinene på best mulig måte», sier Jan Arne.

Ledelsen i Småkraft AS invitere forrige uke til festmiddag på Zanzibar Inn på Flatanger for Viktor og Jan Arne med følge, ordføreren på Flatanger Olav Jørgen Bjørkås. Under middagen delte Terje Vedeler og Jørgen Hundvin, som er operasjonsdirektor i Småkraft, ut Norges Vells diplom og medalje for lang og tro tjeneste, samt gullklokke fra selskapet og takke Viktor og Jan Arne for deres innsats gjennom over 30 år.

Jan Arne Olsen (til venstre) og Viktor Grønhaug fikk overrakt Norges Vels medalje tirsdag. Til stede var også ordfører Olav Jørgen Bjørkås. (Foto: Småkraft)

Om Småkraft: 

  • Europas største småkraftselskap med totalbalanse på i overkant av fire milliarder kroner
  • Eier og drifter 117 småkraftverk sammen med over 600 lokale grunneiere i hele Norge
  • 20 ansatte med kontor i Oslo, Stavanger, Bergen, Flatanger, Harstad.

Kontakt:

Terje Vedeler
Adm.Dir.
tlf. 907 26 568
e-mail Terje.vedeler@smaakraft.no

.