Småkraft tar over flotte Valdra kraftverk!

Den 5. oktober kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i Valdra Kraftverk AS og vil leie elvefallet av 11 grunneiere i de kommende 50 års driftsperiode. Kraftverket utnytter 280 fallmeter og vil produsere 9 GWh ny fornybar energi årlig fra 3,5 MW installert tubineffekt.  Kraftverket ligger flott plassert i Skånevik i Etne kommune, Vestland fylke.
Flotte Valdra kraftverk ligger i Skånevik i Etne kommune.
Flotte Valdra kraftverk ligger i Skånevik i Etne kommune.
«Vi i Småkraft er glade for å få til en god transaksjon for alle parter», sier adm. dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. «Vi arbeider sammen med utbyggere og grunneiere over hele landet for å skape ny fornybar energi og verdier for grunneiere, lokalsamfunnet og Småkraft. Vi gleder oss til et godt samarbeid om Valdra kraftverk i årene som kommer». «Valdra småkraftverk betyr enormt mye for oss som utbygger og grunneiere, og vi ser frem til et solid samarbeid med Småkraft i årene som kommer.  Med Småkraft har vi en profesjonell drifter av småkraftverk, som gir en trygghet for fremtidige generasjoner av grunneiere.» sier Egil Kambo, selger og utvikler av Valdra kraftverk. Litt om Valdra kraftverk Valdra kraftverk har blitt designet og bygget av Kambo Energi AS.  Kraftverket inneholder flere praktiske løsninger, som fokuserer på å gi en effektiv og problemfri driftsperiode i tiårene som kommer. Spesifikasjoner: Turbin:                        BN Turbin, 6 stålers pelton, 3,5MW Generator:                  WKV, 3,8MVA Kontroll system:         HM Elektro
Hovedinntak
Bekkeinntak
Generator, WKV