Småkraft i tet på bærekraft internasjonalt

«English version below»

Småkraft er beste vannkraftselskap i bærekraftsundersøkelse

Bergensbaserte Småkraft får for andre år på rad fem av fem stjerner i GRESB sin bærekraftsundersøkelse. Småkraft oppnår høyeste score av alle vannkraftselskaper og får betegnelsen «ledende i sin bransje».

«De små kan også være rå!» sier adm. dir. Terje Vedeler stolt. «I undersøkelser som denne måles vi mot store og profesjonelle selskaper i en vektklasse langt over vår egen. Vi hevder oss likevel, fordi vi er genuint opptatt av samfunnet og miljøet som omgir oss. Vi skaper jo verdier sammen med de rundt oss.»

Årvik småkraftverk i Ullensvang skaper fornybare verdier på lag med naturen
Årvik småkraftverk i Ullensvang skaper fornybare verdier på lag med naturen

«Resultatene kommer som følge av strukturert arbeid over tid,» utdyper finansdirektør Erik Røysem Sterud. «Vi har gått fra 17 poeng og nederste kvartil blant deltagerne til 83 poeng og øverste kvartil på tre år. Nøkkelen for oss har vært å lære hva grunneiere, lokalsamfunn, ansatte, investorer og interesse-organisasjoner rundt oss er opptatt av.»

«Personlig synes jeg at dette med bærekraft, standarder og rapporteringer blir veldig komplisert. Nettopp derfor blir vi veldig glade, når vi ser at vårt sunne, norske bondevett gjør oss i stand til å hevde oss internasjonalt,» avslutter Vedeler.

Småkraft skaper fornybare verdier lokalt

På lag med hundrevis av grender investerer bergensbaserte Småkraft i bygdekraftverk i hele Norge. Lokalt bygdeinitiativ sammen med Småkrafts finansielle muskler og spesialiserte kompetanse skaper fornybar energi og verdier for alle. Inntektene fra kraftverkene deles direkte med grunneierne som eier elvene. Vi bruker kreftene som renner i bekker og små vassdrag for å lage strøm skånsomt og på lag med naturen. Småkraft bygger bro mellom den eldgamle kunnskapen fra bygdene som eier naturressurser og de nasjonale behovene for mer fornybar energi.

Den oppvoksende generasjon titter inn i bestefarens kraftverk i Ullensvang.
Den oppvoksende generasjon titter inn i bestefarens kraftverk i Ullensvang.

Selv om Småkraft alltid har vært opptatt av bærekraft, har vi i de siste årene arbeidet strukturert for å bli enda bedre og mer transparente på hva vi holder på med. Som ledd i dette har selskapet også tatt del i den objektive referansemålingen til GRESB.

Organisasjonen GRESB vurderer årlig hvor bra store og små infrastruktur- selskaper i hele verden gjør det på en rekke bærekraftsindikatorer. Vurderingene tar utgangspunkt i en rekke internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarder som GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD anbefalinger, Paris- avtalen og FNs bærekraftsmål i tillegg til regionale og nasjonale retningslinjer. Den omfattende analysen går gjennom dokumenterte svar på en rekke spørsmål hos mer enn 96.000 installasjoner internasjonalt.

Småkraft recognised as industry leader on sustainability

Småkraft achieves five out of five stars in sustainability benchmarking

For the second year in a row, Småkraft proudly receives five out of five stars in a sustainability benchmarking study performed by the leading global sustainability benchmarking organization GRESB. Five stars is the highest rating and recognition for being an industry leader. Småkrafts score of 83 is the highest in its peer- group.

“We are very proud that Småkraft again improved its sustainability scores for a third consecutive year,” says CEO Terje Vedeler. “The five stars recognize both our sustainable business model and the embedded processes to make our interaction with nature and society transparent.”

Årvik power plant in Ullensvang, Norway utilizies the running water in the river to create renewable energy.
Årvik power plant in Ullensvang, Norway utilizies the running water in the river to create renewable energy.

Småkraft partners with local communities to create renewable energy together

Småkraft develops and operates small- scale hydropower plants with a fleet of around 120 power plants. Small-scale hydropower borrows water which naturally flow in the river and utilizes the topography of the landscape to produce renewable and sustainable electricity. A minimum water level is maintained in the original river and the water used to produce electricity is returned once it passes through the turbine. The electricity grid transports and distributes our electricity out to consumers.

Småkrafts long term goal is to generate as much renewable energy over time by utilizing the natural resources gently and efficiently. The monetary and social values created are shared with our stakeholders including owners, creditors & debt investors, local landowners, local municipalities, local societies, and society in general.

Local kids are watching their grandfather produce renewable energy on his own land.
Local kids are watching their grandfather produce renewable energy on his own land.

About GRESB

GRESB is a mission-driven and investor-led organization providing standardized and validated Environmental, Social and Governance (ESG) data to the capital markets. Established in 2009, GRESB has become the leading ESG benchmark for real estate and infrastructure investments across the world.

In 2020 alone, more than 1,200 real estate portfolios reported to GRESB covering more than 96,000 assets. The coverage for infrastructure includes more than 540 infrastructure portfolios and assets. Combined, the reported assets represent US $5.3 trillion AUM.The data is used by more than 100 institutional and financial investors to monitor investments across portfolios and navigate the strategic choices needed for the industry to transition to a more sustainable future.