Grunneiere ved Holsen småkraftverk samarbeider med Småkraft AS

Den 22. desember kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i Holsen Kraft Norddøla AS. Kraftverket ved Holsavatnet i Førde i Vestland utnytter 451 meter fall og har en 8,6 mW Pelton turbin som gir en årlig produksjon på 27 GWh fornybar energi. Kraftverket drar nytte av 50 cm naturlig regulering i Norddalsvatnet, slik at det kan produsere strøm når forbrukerne etterspør energi. Turbinen på anlegget er levert av Andritz, rørene er levert fra Brødrene Dahl, Terje Sunde AS var betongentreprenør og Røyseth Maskin AS var grunnentreprenør.

«Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Holsen- kraftverk», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. «Holsen småkraftverk er bygget med innsikt og sans for detaljer, og er etter vår mening et av de beste småkraftverk vi har sett på lenge. Kraftverket har vært drevet med en interesse og entusiasme fra grunneierne som gjør at vi gleder oss til videre samarbeid om å skape fornybar energi i årene som kommer.»

«Holsen Kraftverk betyr mye for oss grunneierne,» sier Stian Hårklau og Egil Vallestad på vegne av selgerne. «Det har vært lagt ned et betydelig arbeid, spesielt i utbyggingsfasen, og salget vi nå har gjennomført er med på å sikre verdiene vi har skapt. Selv om vi selger aksjene, vil vi grunneierne fortsatt ha eierskapet til elven og derigjennom fallrettene. Leiemodellen for fallrettene videreføres som før, noe som sikrer at grunneierne fortsatt tar del i verdiskapingen i Holsen Kraft Norddøla AS.

Advokatfirmaet BAHR og NK Funds AS har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen og Sweco har bistått kjøperne.

Stasjon Holsen kraftverk. Foto: Småkraft AS
Utsikt stasjon Holsen kraftverk. Foto: Småkraft AS
Inntak Holsen kraftverk. Foto: Småkraft AS

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 120 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1300 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos 80.000 husholdninger eller over 300.000 elbiler.
  • 21 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad og Oslo.