Gryta kraftverk – Småkraft AS overtar fornybar energiproduksjon i Rindal kommune

Vannkraftprodusenten Småkraft AS fortsetter å investere i fornybar energiproduksjon for fremtiden.  

1. desember har selskapet overtatt alle aksjene i Gryta Kraft AS fra grunneiere, som fortsatt vil være aktive i driftingen av kraftverket fremover. Gryta kraftverk ligger i Rindal kommune og produserer om lag 4GWh/årnoe som tilsvarer et årlig energiforbruk for om lag 200 husstander. Kraftverket har en 5-strålers pelton turbin på 1,5MW installert  

Bilde: Tove Holsæter Bolme fra inntaket til kraftverket.
Bilde: Tove Holsæter Bolme fra inntaket til kraftverket.

Begge parter er fornøyd med en verdiskapende transaksjon, og grunneiere og de tidligere eierne Ole Bjørn Grytbakk og Tove Holsæter Bolme ser frem til å ha Småkraft AS som partner fremover. «Grunneierne har en falleieavtale med Gryta Kraft AS og Småkraft AS, som gjør at de fortsatt er eiere av elvene. De blir med på veien videre.» sier Lars Haugom, leder for forretningsutvikling i Småkraft AS, i en kommentar.  

«Småkraft har en solid drifts- og spesialkompetanse som gir trygghet for optimal kraftproduksjon for kommende tiår.  De tar både bærekraft og grunneierne på alvor» sier styreleder Åge Fjerstad i en kommentar. 

Småkraft har nå 123 kraftverk i drift med over 1,3TWh i årlig produksjonskapasitetmed ytterligere vekstambisjoner til 2TWh/år