Småkraft AS overtar flotte Bordalselva kraftverk – investerer i ny fornybar energiproduksjon

Vannkraftprodusenten Småkraft AS fortsetter å investere i ny fornybar energiproduksjon for fremtiden.

1. desember har selskapet overtatt alle aksjene i Bordalen Kraftverk AS fra Norsk Grønnkraft, som er spesialister på utbygging av småkraftverk.

Bordalen kraftverk ligger i Molde kommune og vil produsere om lag 7GWh/år, noe som tilsvarer et årlig energiforbruk for om lag 350 husstander. Kraftverket har en 2,2MW pelton turbin fra Spetals Verk installert og Oppland elektro har utført det elektriske arbeidet.

«Byggingen har gått etter plan, og til tross for pandemien så har vi fått anlegget i drift uten verken smittetilfeller eller skader. Entreprenørene Samuelsen maskin og Angvik Grytnes skal også ha ros for godt samarbeid», sier Rune Skjevdal, daglig leder i Norsk Grønnkraft.

«Småkraft AS er godt fornøyd med et flott kraftverk og vi ser frem til samarbeidet med grunneierne om effektiv drift av kraftverket de neste tiårene.  Bordalselva Kraftverk AS leier fallrettene av grunneierne som fortsatt eier elven», sier Jørgen Hundven, Operasjons Direktør i Småkraft AS, i en kommentar.

Inntak Bordalselva kraftverk - Småkraft
Foto: NGKU AS
Bordalselva kraftstasjon - Småkraft
Foto: NGKU AS

Realiseringen av Bordalselva kraftverk er nok et bevis på det suksessfulle samarbeidet mellom Småkraft AS og Norsk Grønnkraft, som har levert over 40 nøkkelferdige kraftverk.

Småkraft har nå 123 kraftverk i drift med over 1,3TWh i årlig produksjonskapasitet, med ytterligere vekstambisjoner til 2TWh/år.