Småkraft AS overtar Skræi og Skrede Kraft AS – og skal drifte Heggtveit kraftverk

Vannkraftprodusenten Småkraft AS har den 2. desember investert i fornybar energiproduksjon i Fyresdal, ved erverv av alle aksjene i selskapet Skræi og Skrede Kraft AS.

Skræi og Skrede Kraft AS eier kraftverket Heggtveit kraftverk, som produserer om lag 4GWh/år, noe som tilsvarer et årlig energiforbruk for om lag 200 husstander.

Kraftverket har en 1,7MW pelton turbin fra BN Turbin/Fadum Tekniske AS, som utnytter fallet på 336 høydemeter.

«Vi er veldig fornøyde med å få Småkraft AS som partner videre for Heggtveit kraftverk. De har spesialkompetanse på drift av småkraftverk, som er viktig i endringsprosessen for kraftverksdrifting fremover.  Småkraft AS er langsiktige investorer i vannkraften og vil sørge for fornybar og bærekraftig kraftproduksjon i kommende generasjoner. Avtalen med Småkraft AS gjelder i 60 år, fra 01.01.2021» sier Gunnar Wraa, styreleder og grunneier, i en kommentar.

Begge parter er fornøyde med en verdiskapende transaksjon, som sikrer optimal kraftproduksjon i generasjoner i Fyresdal.

«Småkraft AS er veldig fornøyd med transaksjonen og vi takker Gunnar Wraa for en effektiv og løsningsorientert prosess. Grunneierne eier fortsatt elven, som vi leier, og vi ser frem til samarbeidet i de kommende tiår» sier Lars Haugom, direktør for forretningsutvikling i Småkraft AS, i en kommentar.

Inntak Heggtveit kraftverk. Foto: Småkraft AS
Heggtveit kraftverk - Småkraft
Heggtveit kraftverk. Foto: Småkraft AS

Småkraft har nå 123 kraftverk i drift med over 1,3TWh i årlig produksjonskapasitet, med ytterligere vekstambisjoner til 2TWh/år.