Venna kraftverk – Småkraft AS investerer i Snillfjord

Vannkraftprodusenten Småkraft AS fortsetter å investere i fornybar energiproduksjon for fremtiden.  

1. desember har selskapet overtatt alle aksjene i Venna Kraft AS fra grunneier Lars Petter Ven, som har eiet og driftet kraftverket siden oppstart i 2013Kraftverket ligger i Snillfjord kommune i Trøndelag, og produserer over 8GWh/år, noe som tilsvarer et årlig energiforbruk for om lag 400 husstander. Kraftverket har en horisontal Francis turbin på 2,9MW installert. Kraftverket utnytter en fallhøyde på 183m, hvor rørgaten hovedsakelig er lagt i vegtrase.   

Bilde, Wikipedia - PeltonMan: Venna kraftstasjon.
Bilde, Wikipedia – PeltonMan: Venna kraftstasjon.
Bilde, Småkraft: Styreleder Trygve Berdal og to generasjoner Ven, med Lars Petter og Asbjørn, som stolt viser frem inntaksområdet for Venna kraftverk.
Bilde, Småkraft: Styreleder Trygve Berdal og to generasjoner Ven, med Lars Petter og Asbjørn, som stolt viser frem inntaksområdet for Venna kraftverk.

Begge parter er fornøyd med en verdiskapende transaksjon, og tidligere eier Lars Petter Ven ser frem til å ha Småkraft AS som partner fremover i driftsfasen.  

«Småkraft har en bred driftskompetanse som gir trygghet for optimal produksjon i kommende tiår. Jeg er veldig fornøyd med å fortsette som driftsvakt for kraftverket, og at en profesjonell part har kommet inn på eiersiden for å sørge for fornybar og bærekraftig kraftproduksjon i kommende generasjoner» sier Lars Petter i en kommentar. 

«Vi i Småkraft er veldig fornøyd med en god transaksjon, som ble gjennomført elektronisk gitt den nåværende Covid-19 pandemien. Venna kraftverk er et flott småkraftverk, som vi gleder oss til å drifte i de kommende tiår» sier Lars Haugom, leder for forretningsutvikling i Småkraft AS, i en kommentar.  

Småkraft har nå 123 kraftverk i drift med over 1,3TWh i årlig produksjonskapasitet, og er på planen for solid vekst mot 2TWh i 2022.