Venna kraftverk – Småkraft AS investerer i Snillfjord

Vannkraftprodusenten Småkraft AS fortsetter å investere i fornybar energiproduksjon for fremtiden.  

1. desember har selskapet overtatt alle aksjene i Venna Kraft AS fra grunneier Lars Petter Ven, som har eiet og driftet kraftverket siden oppstart i 2013Kraftverket ligger i Snillfjord kommune i Trøndelag, og produserer over 8GWh/år, noe som tilsvarer et årlig energiforbruk for om lag 400 husstander. Kraftverket har en horisontal Francis turbin på 2,9MW installert. Kraftverket utnytter en fallhøyde på 183m, hvor rørgaten hovedsakelig er lagt i vegtrase.   Begge parter er fornøyd med en verdiskapende transaksjon, og tidligere eier Lars Petter Ven ser frem til å ha Småkraft AS som partner fremover i driftsfasen.  

«Småkraft har en bred driftskompetanse som gir trygghet for optimal produksjon i kommende tiår. Jeg er veldig fornøyd med å fortsette som driftsvakt for kraftverket, og at en profesjonell part har kommet inn på eiersiden for å sørge for fornybar og bærekraftig kraftproduksjon i kommende generasjoner» sier Lars Petter i en kommentar. 

«Vi i Småkraft er veldig fornøyd med en god transaksjon, som ble gjennomført elektronisk gitt den nåværende Covid-19 pandemien. Venna kraftverk er et flott småkraftverk, som vi gleder oss til å drifte i de kommende tiår» sier Lars Haugom, leder for forretningsutvikling i Småkraft AS, i en kommentar.  

Småkraft har nå 123 kraftverk i drift med over 1,3TWh i årlig produksjonskapasitet, og er på planen for solid vekst mot 2TWh i 2022.  

Småkraft recognised as industry leader on sustainability

Småkraft achieves five out of five stars in sustainability benchmarking

For the second year in a row, Småkraft proudly receives five out of five stars in a sustainability benchmarking study performed by the leading global sustainability benchmarking organization GRESB. Five stars is the highest rating and recognition for being an industry leader. Småkrafts score of 83 is the highest in its peer- group.“We are very proud that Småkraft again improved its sustainability scores for a third consecutive year,” says CEO Terje Vedeler. “The five stars recognize both our sustainable business model and the embedded processes to make our interaction with nature and society transparent.”

Småkraft partners with local communities to create renewable energy together

Småkraft develops and operates small- scale hydropower plants with a fleet of around 120 power plants. Small-scale hydropower borrows water which naturally flow in the river and utilizes the topography of the landscape to produce renewable and sustainable electricity. A minimum water level is maintained in the original river and the water used to produce electricity is returned once it passes through the turbine. The electricity grid transports and distributes our electricity out to consumers.

Småkrafts long term goal is to generate as much renewable energy over time by utilizing the natural resources gently and efficiently. The monetary and social values created are shared with our stakeholders including owners, creditors & debt investors, local landowners, local municipalities, local societies, and society in general.

About GRESB

GRESB is a mission-driven and investor-led organization providing standardized and validated Environmental, Social and Governance (ESG) data to the capital markets. Established in 2009, GRESB has become the leading ESG benchmark for real estate and infrastructure investments across the world.

In 2020 alone, more than 1,200 real estate portfolios reported to GRESB covering more than 96,000 assets. The coverage for infrastructure includes more than 540 infrastructure portfolios and assets. Combined, the reported assets represent US $5.3 trillion AUM.The data is used by more than 100 institutional and financial investors to monitor investments across portfolios and navigate the strategic choices needed for the industry to transition to a more sustainable future.