Leder – prosjektutvikling

Småkraft er nå på jakt etter en leder for prosjektutvikling som har ansvar for etablering og reforhandling/oppfølging av avtaler med grunneiere. Stillingen inneholder også et overordnet ansvar for videreutvikling av Småkraft sin posisjon som foretrukket partner for våre grunneiere.

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver blir å overvåke markedsmuligheter, og etablere og forhandle avtaler med grunneiere. Du skal også ivareta grunneierne og sikre at Småkraft er foretrukket samarbeidspart når de vurderer utbygging eller salg av eksisterende kraftverk. Integritet er viktig for oss, så det er også sentralt at du følger opp eksisterende grunneieravtaler for å sikre at disse fungerer i hht. opprinnelig intensjon.

Småkraft skal vokse videre og en viktig oppgave blir å vedlikeholde register over markedsmulighetene.

Vi kan tilby deg en spennende rolle, der du får møte mange hyggelige mennesker, og får bidra sterkt i utviklingen av lokalmiljø. Bygging av et kraftverk er et stort løft som ofte gjøres i samarbeid mellom flere grunneiere. Målet er å etablere avtaler som kommer både grunneierne og Småkraft til gode. Avtalene skal være balansert og sikre rettferdig fordeling av inntektene. Det vil være varierte dager, og du vil jobbe mot tydelige mål – noe som kan være en motivasjon for deg med konkurranseinstinkt.

Du kan gjerne bo i Bergensområdet, men kan også være tilknyttet våre øvrige kontorer.

Se stillingsannonse for mer informasjon: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=201887811

Søk stillingen her: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationForm.aspx?cid=392&departmentId=17553&ProjectId=178845

Ved spørsmål kan også en av våre rådgivere hos Headvisor kontaktes:

Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 17.01.2021.

Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.