Eiere inngår avtale om Joka småkraftverk med Småkraft AS

Joka Kraftverk ligger i Fresvik i Vik kommune i Sogn og Fjordane og ble etablert i 2003 av Kjartan Hauglum og Jomar Hov. Joka Kraft ble bygget på eiendommen til Jomar Hov. All prosjektplanlegging og bygging av anlegget ble gjennomført av eierne.

Både Småkraft og eierne er fornøyde med en verdiskapende transaksjon, og Jomar Hov uttaler at han ser frem til å samarbeide med Småkraft AS om lokalt tilsyn i den fremtidige driftsfasen. «Småkraft har solid driftskompetanse som gir trygghet for optimal drift i kommende tiår», sier han.

«Vi er veldig fornøyde med det vi har opplevd som en god og ryddig prosess frem mot endelig avtale, og vi ser frem til drifte Joka småkraftverk videre uttaler leder for Forretningsutvikling i Småkraft, Karina Halstensen Birkelund.

Joka kraftstasjon

Teknisk informasjon:
· Fallhøyde er 67 m
· Inntaket er utført med betong terskel.
· Rørgate er utført i GUP rør i hele lengden på 1050 meter fra inntak til stasjon.
· I stasjonen er der installert 2 turbiner for å oppnå optimal virkningsgrad. De 2 Francis turbinene gir en gjennomsnittlig årlig produksjon på 7,2 GWh fornybar energi og produsere da nok strøm til ca. 360 husstander.

Anlegget ligger i nedstrøms området for Fresvik breen, dette gir en stabil middelproduksjon ved at vannføring er god også i varme og tørre år grunnet avsmelting

Inntak
2 stk. Francisturbiner

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 130 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1400 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 87 500 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.