Grunneiere ved Røyrvik småkraftverk samarbeider med Småkraft AS

Den 5. februar kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i Rk. Kraftverk AS, et selskap som leier rettighetene til Røyrvik småkraftverk i Gloppen kommune. Kraftverket har en 1,45 MW Francis turbin som forventes å produsere om lag 5 GWh fornybar strøm i året.

Røyrvikvatnet med inntak en flott vinterdag

Utbyggingen av kraftverket har vært et trepartssamarbeid mellom Småkraft AS, utbygger Bjarte Skår og grunneierne på kraftverket. Småkraftverket er et godt eksempel på symbiosen mellom utbyggere, gode langsiktige driftsmiljøer med finansiell evne til å støtte utbyggingen, og grunneierne som eier naturressursen. Turbinen og elektromekanisk utrusting på anlegget er levert av BNTurbin AS og HM Elektro. Røra er levert fra Hywer as, HBV Betong var betongentreprenør og Røyseth Maskin as var grunnentreprenør. Ing. Hermod Seim har bistått utbygginga med prosjektering.«Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Røyrvik småkraftverk», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. «Vi synes Røyrvik småkraftverk er et vellykket og godt eksempel på småkraftens unike og spredte økosystem, hvor vi skaper bærekraftige verdier med langsiktig samarbeid.».«Utbyggingen har gått bra, og vi er glade for å kunne overlevere anlegget til Småkraft AS, som nå vil produsere fornybar strøm med sitt enestående driftsmiljø,» sier utbygger Bjarte Skår.«Røyrvik Kraftverk betyr mye for oss grunneierne,» sier Jostein Arne Røyrvik på vegne av grunneierne. «Vi har lagt ned mye arbeid over tid, og det er med stor glede vi nå ser at kraftverket er satt i drift og skal skape verdier for oss, bygda og lokalsamfunnet i tiårene som kommer. Vi er glade for å ha gått inn i et langsiktig og industrielt samarbeid med Småkraft AS, slik at vi sammen kan forvalte vår naturressurs på en god og bærekraftig måte.»

Jostein Arne Røyrvik

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 130 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1400 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 87 500 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.