Grunneiere ved Soks småkraftverk samarbeider med Småkraft AS

Den 5. investerte Småkraft AS 100 % av aksjene i Soks Kraftverk AS. Kraftverket ved Hønevatn i Fyresdal Kommune i Vestfold og Telemark fylke, utnytter 192 meter fall og har en 1,6 MW Pelton turbin som gir en årlig produksjon på 7 GWh fornybar energi. Turbinen på anlegget er levert av Fadum Tekniske/BN Turbin, rørene er levert fra Brødrene Dahl, Ole Gunnar Reiersdal var betongentreprenør og Risdal Maskin AS var grunnentreprenør.

«Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Soks kraftverk», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. Soks Kraftverk er et velbygget kraftverk som er flott plassert i terrenget, Kraftverket har vært drevet med en interesse og entusiasme fra grunneierne i 11 år, og vi gleder oss til videre samarbeid om å skape fornybar energi i årene som kommer.»

«Soks Kraftverk betyr mye for oss grunneierne,» sier Øystein Risdal og Øyvind Gundersen på vegne av selgerne. «Det har vært lagt ned et betydelig arbeid, spesielt i utbyggingsfasen, og salget vi nå har gjennomført er med på å sikre verdiene vi har skapt. Selv om vi selger aksjene, vil vi grunneierne fortsatt ha eierskapet til elven og derigjennom fallrettene. Leiemodellen for fallrettene videreføres som før, noe som sikrer at grunneierne fortsatt tar del i verdiskapingen i Soks Kraftverk AS.

Advokatfirmaet Schjødt har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen har bistått kjøperne. Sweco har vært teknisk rådgiver.

«Nå skal vår driftsgjeng ta over stafettpinnen og få mest mulig fornybare verdier ut av kraftverkene,» avslutter Vedeler.

Soks kraftstasjon
Hovedinntak
Utsikt fra bekkinntaket

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 130 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1400 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 87 500 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.