Kraftanmelding AS vinner kontrakt med Småkraft AS

Vannkraftprodusenten Småkraft AS har signert kontrakt med Kraftanmelding AS for levering av kraftomsetningstjenester og prognostiseringstjenester. Avtalen omhandler Småkrafts 130 kraftverk med en årlig produksjon i overkant av 1,4 TWh. Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjoner på forlengelse i 2 + 2 år.

Kraftanmelding AS er et privateid teknologiselskap med kontor i Skien dedikert til å levere effektive handelsrelaterte tjenester til småkraftbransjen.

«Vi er veldig fornøyde med å få Småkraft AS med på laget. Vi er mange som har jobbet en god stund med denne avtalen, så det er veldig tilfredsstillende når vi kommer til enighet. Avtalen har en verdi på nesten en halv milliard kroner, og vil sikre at Kraftanmelding kan fortsette å utvikle nye og innovative løsninger for våre kunder» sier Charlotte Sivertsen Vågsland, Daglig Leder i Kraftanmelding AS i en kommentar. 

«Det var meget stor interesse for å levere disse tjenestene til Småkraft, og vi er fornøyde med valget av Kraftanmelding som samarbeidsparter på dette viktige området», sier hun.

Jørgen Hundven
Jørgen Hundven.

Sammen med våre egne dyktige medarbeidere, vil dette sikre best mulig anvendelse av energien som produserer i våre kraftverk. Arbeidet vi har gjort innenfor automatisering av våre anlegg gir muligheter for enda bedre utnyttelse og sammen med Kraftanmelding sine innovative løsninger, vil dette sikre ytterligere verdiskapning for Småkraft og våre over 700 lokale grunneiere» sier Jørgen Hundven, leder for operasjoner i Småkraft AS.

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 136 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere mer enn 1400 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 87500 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.

Om Kraftanmelding AS:

  • Kraftanmelding er et teknologiselskap med fokus på automatisering av handelsrelaterte tjenester til kraftbransjen
  • Omsetter kraft for 250 kraftverk i Norge med en samlet årsproduksjon på 2750 GWh fornybar strøm
  • Kraftanmelding inngår i Captiva-gruppen med 35 ansatte, som leverer datadrevne tjenester og digitale løsninger for kraftbransjen