Småkraft ansetter ny leder for prosjektutvikling

Espen Sagen

Småkraft ansetter Espen Sagen som ny Leder Prosjektutvikling. «Interessen for denne stillingen har vært enorm, og jeg er glad for å kunne ønske Espen velkommen til Småkraft,» sier CCO Karina Halstensen Birkelund. «Espen har betydelig erfaring fra tilsvarende roller i bransjen, og blir for oss en viktig ressurs i vårt samarbeid med både fremtidige og nåværende grunneiere». Espen tiltrer stillingen i løpet av våren.

Espen har tidligere jobbet som forretningsutvikler, markedsdirektør og direktør for prosjektutvikling innenfor småkraft og har med det solid kompetanse for rollen han nå trer inn i. Han kommer nå fra stillingen som Avdelingsleder i Norkart.

«For meg handler Småkraft om å bygge bro mellom lokale initiativ hos grunneierne som eier elvene, ledende tekniske kompetansemiljøer på elvekraftverk og langsiktige kapitalmiljøer som vil finansiere det grønne skiftet», sier Espen. «Jeg gleder meg til å komme tilbake til bransjen og igjen bidra til realisering av enda mer ren fornybar energi med minst mulig påvirkning av det lokale miljøet.»

Om Småkraft: 

  • Småkraft eier og drifter over 132 kraftverk og er Europas største på småkraftprodusent.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1 400 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos ca 87 500 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.