Småkraft tar over Veiski og Salvasskardelva småkraftverk fra Norsk Grønnkraft

26. februar 2021 tar Småkraft AS over Salvasskardelva småkraftkverk i Bardu kommune i Troms og Veiski småkraftverk i Sørfold kommune i Nordland fra utbygger Norsk Grønnkraft.

Dam og inntak ved Salvasskard

Småkraftverkene viser hvordan den unike symbiosen i norsk småkraftbransje sammen klarer å bygge ut svært krevende fornybarprosjekter. Småkraft has stilt med kapital for å realisere prosjektene og vil drifte kraftverkene med sitt høykompetente miljø innenfor drift av småkraftverk. Norsk Grønnkraft har med sitt unike og innovative utbyggingsmiljø klart å bygge ut krevende tekniske prosjekter i et ugjestmildt klima. Og grunneierne som eier naturressursen får sin del av verdiskapningen prosjektene vil skape gjennom sine falleieavtaler.

Figur 2: Salvasskardelva er verdens nordligste TBM- prosjekt. Her borekrona på TBMen Snøhvit

«Disse 40 GWhene er viktige bidrag i vår vekst mot vårt strategiske mål om 2 TWh fornybar produksjon innen utgangen av 2022,» sier direktør for forretningsutvikling i Småkraft, Karina Birkelund. «Vi har allerede et solid fotfeste i Nord-Norge med 26 kraftverk, og vi er svært fornøyde med at vi kan bidra med mer fornybar energi og tilhørende verdiskapning i denne ressursrike regionen.»
Kraftverkene har vært særdeles krevende å bygge ut. Salvasskardelva har utrolige 2,8 km tunnel boret med tunnelborings-maskinen Snøhvit. Med beliggenhet i Troms gjør dette Salvasskardelva til verdens nordligste TBM- tunnel på 68,6 grader nord.

Figur 3: Brøyting inn til Veiski kraftverk rundt St. Hans.2020

«Begge disse prosjektene har vært særlig utfordrende,» forteller daglig leder i Norsk Grønnkraft, Rune Skjevdal. «Det krever kløkt, tæl og spesielt pågangsmot for å bygge fornybar energi i disse omgivelsene. På Veiski var det faktisk fire meter med snø på kraftstasjonstomta midt på sommeren, mens den første meteren med nysnø kom i september. Jeg er stolt av alle folkene som bygget kraftverk i flom, snøvær og i storm samtidig som de har håndtert en verdensomspennende pandemi. Når barnebarna våre spør oss hva vi gjorde for å unngå klimaendringene, kan vi stå rakrygget og fortelle gode historier om innsatsen vår.»

«Nå skal vår driftsgjeng ta over stafettpinnen og få mest mulig fornybare verdier ut av kraftverkene,» avslutter Birkelund.

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 132 kraftverk og er Europas største på småkraftprodusent.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1400 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos ca 87.500 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.

Om NGKU AS:

  • Spesialisert på utbygging av småkraftverk
  • 6 fast ansatte
  • Har bygget oppunder 50 småkraftverk siden 2004.