Småkraft vokser videre og leverer sterk EBITDA og rekordproduksjon i et krevende år

English version below.

Småkraft vokser videre og leverer sterk EBITDA og rekordproduksjon i et krevende år

Småkraft konsoliderer og unntaksåret 2020 var preget av fortsatt sterk vekst. Konsernet er på god vei til å nå sitt mål om 2TWh produksjon av fornybar energi innen 2022.

Ved utgangen av 2020 hadde Småkraft 127 kraftverk i operasjon med en årlig produksjonskapasitet på 1,4TWh. I tillegg er ytterligere 0,3TWh produksjonskapasitet sikret gjennom kraftverk under bygging og signerte avtaler. I de første ukene av 2021 har selskapet også publisert flere nye avtaler som sikrer effektive operasjoner og ytterligere vekst de neste to årene.

For å sett Småkraft i stand til å bidra til forventet økning i etterspørselen av ren energi i Europa, har selskapet sikret seg ytterligere 300 millioner Euro i egenkapital fra sine eiere.

Småkraft oppnådde i 2020 rekordproduksjon av fornybar energi på 1253 GWh, 41% opp fra 2019.

2020 ble et av de varmeste og våteste som noensinne er målt. Dette resulterte i store vannmengder og svært sterk hydrologisk balanse i Norge og mer enn 80% fall i kraftprisene i de områdene hvor Småkraft opererer. Småkrafts langsiktige prissikringskontrakter bidro til å begrense prisnedgangen til EUR 13.6/MWh. Dette sikret et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 15,7 millioner Euro i 2020, en nedgang på 47% sammenliknet med 29,4 millioner Euro i 2019.

Ustabile valutamarkeder ga store svingninger i vekslingskursen EUR/ NOK gjennom året. Ettersom Småkraft har store deler av sin finansiering i Euro, ga dette store urealiserte regnskapstekniske bevegelser. Samlet ble derfor utvidet resultat for året på -21,5 millioner Euro.

Småkraft unscathed through challenging 2020 with robust EBITDA and record production

Småkraft continued its operational expansion and market consolidation during the challenging year of 2020. The firm is well on-track to meet its ambition of generating 2 TWh of renewable energy production by 2022.

At the end of 2020, Småkraft had 127 operational plants generating 1.4 TWh annually and has secured a further 0.3 TWh under construction or as signed projects. In the first weeks of 2021, Småkraft announced further acquisitions, solidifying its operational cost-base and strengthening the pipeline of new to-be-built small hydro plants over the next two years. To enable the company to develop viable projects and accelerate Europe’s energy transition, Småkraft has secured EUR 300m of fresh equity from its institutional owners.

Småkraft achieved record production of 1253 GWh in 2020 – an increase of 41% compared to 2019. The strong hydrological balance in Norway caused headwind for the firm as power prices fell by more than 80% in the price areas where Småkraft has operations. However, solid hedging procedures dampened the effect of the power price drop to an overall achieved price of EUR 13.6/MWh. This led to an operating profit before depreciation (EBITDA) of EUR 15.7 million for 2020, a decrease of 47% compared to EUR 29.4 million in 2019.

Volatile financial markets caused large fluctuations in the EUR/NOK exchange rate throughout the year. As Småkraft has considerable financing in EUR, the currency conditions led to unrealized accounting movements. Consequently, net income for the year was a negative EUR 21.5 million.

Read Annual Report here.