Veiåni småkraftverk samarbeider med Småkraft AS

Den 5. februar inngikk Småkraft AS en avtale med Veiåni Minikraftverk AS angående Veiåni kraftverk. Fallrettighetene vil forbli hos dagens grunneiere, men Småkraft vil leie kraftverket for en definert periode. Etter denne perioden vil grunneierne igjen få råderett over kraftverket på avtalt betingelser.

Anlegget ble bygget i 2007/08 av Ole Gunnar Reiersdal og Helge Eikild.
Kraftverket ligger i Åseral kommune i Ager fylke. Kraftstasjonen ligger på en åpen plass på vestsiden av Veiåni før denne renner ut i Logna.

«Vi i Småkraft er glade for å inngå dette samarbeidet og vil takke for en god prosess mot endelig avtale. Veiåni Kraftverk er et flott kraftverk og et positivt bidrag mot vårt mål om å ha en årlig produksjon på 2 TWh innen utgangen av 2022» sier direktør for forretningsutvikling i Småkraft, Karina Birkelund.

Teknisk:

Stasjonen er oppført i betong og tre med gresslagte tak. En 5 m. lang kanal fører vannet tilbake til Veiåni. Anlegget har vært i drift siden 2008. Kraftverket produserer nok strøm til ca. 150 husstander med sine ca. 2,4 GWh pr år. Rørgaten har en lengde på 1050 m og en diameter på 500 mm. Hele vannveien er gravd ned. Inntak ligger 493 m over havet.
Pelton Turbinen er levert av Fadum tekniske og kontrollsystemet har blitt oppgradert til HM elektro i 2020.

Veiåni kraftstasjon
Inntak. Foto: Ole Kristian Spikkeland
Foto: Norgeskart

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 130 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1400 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 87 500 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.