Grunneiere ved Råssåfoss kraftverk samarbeider med Småkraft AS

Den 19. april kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i Råssåfoss Kraftverk AS. Kraftverket som er i Surnadal kommune i Møre og Romsdal har en 5,35 MW Pelton turbin med en årlig produksjon på 19,1 GWh fornybar energi. Turbinen er levert av Small Turbine Partner AS, med en Leroy Somer generator.

«Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Råssåfoss kraftverk, god relasjon til våre langsiktige eiere gjør at vi har mulighet til å sikre ytterligere tilgang på mer fornybar energi gjennom denne og andre investeringer vi jobber med», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. «Råssåfoss kraftverk er bygget med innsikt og sans for detaljer, og dette er et småkraftverk vi gleder oss til å videreføre. Videre er vi veldig glade for at flere av selgerne er med oss videre til å føre tilsyn med Råssåfoss Kraftverk slik at vi sammen kan skape fornybar energi i årene som kommer.»

«Råssåfoss kraftverk betyr mye for oss grunneiere», sier Anders Talgø på vegne av selgerne. «Det har vært lagt ned et betydelig arbeid, spesielt i utbyggingsfasen, og salget vi nå har gjennomført er med på å sikre verdiene vi har skapt. Selv om vi selger aksjene i selskapet, har grunneierne fremdeles eierskapet til elven og fallrettene for fremtidige generasjoner. Leiemodellen for fallrettene videreføres, noe som sikrer at grunneierne fortsatt tar del i verdiskapingen i Råssåfoss Kraftverk AS».

Begge parter uttrykker at det har vært en god og konstruktiv prosess som har ledet frem til avtalen. Krafthuset og advokatkontoret Wold&Co i Molde har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen og Sweco har bistått kjøperne.

Råssåfoss kraftverk

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 130 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1450 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 90 000 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.