Småkraft ansetter to Driftsansvarlige for kraftverk

Småkraft har ansatt to nye Driftsansvarlige for kraftverk

Småkraft har ansatt to nye Driftsansvarlige for kraftverk.Jomar Jentoft, til venstre på bildet, er ansatt på vårt nyåpnede kontor i Værdal og vil følge opp kraftverk i midt-Norge

Steffen Brenne, til høyre, vil ha ansvaret for våre kraftverk på østlandet og vil arbeide ut fra kontor på Lillestrøm.

Bildet er tatt da de begge var i Bergen for å hente sine splitter nye biler.

Vi er veldig glade for å ha fått Jomar og Steffen med på Småkraft laget.

Jørgen Hundven

Direktør Operasjoner