Grunneiere ved Straume Kraftverk leier ut vannfall til Småkraft AS, og med det har Småkraft over 1,5 TWh i samlet årlig produksjon

Den 30.april signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Straume Kraftverk AS, kraftverket ligger i Valle i Agder. Småkraft vil med det leie retten til å utnytte fallet for en gitt periode, mens grunneierne selv beholder fallrettighetene og en langsiktig driftsavtale. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.

Kraftverket ble satt i drift i 2017 og har en estimert årlig produksjon på ca. 16 GWh, noe som tilsvarer et årlig energiforbruk for om lag 1000 husstander.

Kraftverket har en 4,99 MW Pelton turbin som utnytter fallet på 373 høydemeter.

«Vi er glade for å få Småkraft AS som partner videre for Straume kraftverk. De har spesialkompetanse på drift av småkraftverk, som er viktig i endringsprosessen for kraftverksdrifting fremover. Småkraft AS er langsiktige investorer og vil sørge for fornybar og bærekraftig kraftproduksjon i kommende generasjoner. Avtalen med Småkraft AS gjelder i 46 år» sier Stein Straume i en kommentar.

Begge parter er fornøyde med en verdiskapende transaksjon, som sikrer optimal kraftproduksjon for generasjoner i Setesdal.

«Småkraft AS er veldig fornøyd med å få inngå denne avtalen for det som må være et av de flotteste kraftverkene vi har sett på, og vi takker grunneierne for tilliten.» sier Lars Haugom, som har vært ansvarlig for transaksjonen i Småkraft AS. 

Straume kraftverk

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 140 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos over 90 000 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.