Grunneiere ved Åsedøla Kraft AS leier ut vannfall til Småkraft AS

Den 26. mars signerte Småkraft AS avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Åsedøla Kraft ASOgså for dette kraftverket benyttes Småkrafts vanlige modell, der grunneierne selv beholder fallrettighetene og Småkraft leier retten til å utnytte fallet en gitt periode. Gjennom denne modellen samarbeider Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden. Når falleieavtalen går ut, vil grunneierne kunne overta kraftverket og selv drifte det videre.

Åsedøla kraftverk ligger i Naustdal som er en del av Sunnfjord kommune i Vestland fylke. 

I 2001 bygget de grunneiere Magnar Indrebø, Kjell Arild Aase og Svein Helgås ut anlegget med stor egeninnsats på både daminntak, trasé og kraftstasjon.
Kraftverket er et reint elvekraftverk uten regulering. Hermod Seim blei nytta som konsulent og byggeleiar, med veldig godt resultat.
Advokat Knut Dypvik fra firmaet Simonsen VogtWiig har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen har bistått kjøperne.

Vi i Småkraft setter stor pris på at grunneierne i Åsedøla Kraft ønsker å være på lag med oss, og vi er allerede i gang med vårt samarbeid som skal bidra til effektiv og god produksjon av fornybar energi, sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler

Teknisk informasjon 

Kraftverket utnytter et fall på ca. 92 meter og har en 1,5 MW Francis turbin som gir en årlig produksjon  ca. 6,77 GWh fornybar energi.  

Francis Turbinen på anlegget er levert av Fadum Tekniske/ BNTurbin AS.
Sinus Elektro as leverte elektro og automasjonen.
Rørene ble levert fra Brødrene Dahl og grunnarbeidet samt selve legging var utført av Røyset Maskin AS.
Stålkonstruksjoner på inntak og stasjon var levert av Sunnfjord Industri AS og montering var Ove Helgås AS.
Hywer var leverandør på grindrenskeren.

 

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 140 kraftverk og er Europas største småkraftaktør.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok strøm til å dekke det årlige forbruket til over 90.000 husholdninger 
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo