Grunneiere ved Skinvik Kraftverk AS samarbeider med Småkraft AS

Vannkraftprodusenten Småkraft AS har den 7. april investert i Skinvik Kraftverk AS.
Kraftstasjonen ligger Austefjorden i Volda kommune i Møre og Romsdal, ble satt i drift i 2008 og produserer 3,36 GWh.

Skinvik kraftstasjon

Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Skinvik
kraftverk, god relasjon til våre langsiktige eiere gjør at vi har mulighet til å sikre
ytterligere tilgang på mer fornybar energi gjennom denne og andre investeringer
vi jobber med,
sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

Skinvik Kraftverk AS ble etablert i 2008 av Jostein Fossheim og Harald Sundal. Kraftverket ble bygget på eiendommene deres. Prosjektplanlegging ble gjennomført av Hilde og Jostein Fossheim, og selve bygging av anlegget ble gjennomført av Jostein og Harald. Jostein Fossheim har også brukt sine erfaringer fra tidligere arbeid i fiskeindustrien til å utvikle og bygge et unikt automatisk renseanlegg, som hindrer blad og grener å komme inn i rørgaten.

Inntak og dam.

Teknisk informasjon

  •  Anlegget ligger i nedstrømsområdet for Skinvikelva
  • Kraftstasjonen ligger plassert på kote 4
  • Inntaket ligger på kote 101 og er utført med betong terskel
  • Fallhøyde er 97 m
  •  Rørgate er utført i GUP rør i hele lengden og er på 760 meter fra inntak til stasjon
  •  I stasjonen er der installert 2 turbiner for å oppnå optimal virkningsgrad
  • Produksjonen på 3,36 GWh fornybar energi dekker behovet til ca. 170 husstander

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 140 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke det årlige forbruket hos 90 000 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.