Klimaendringene har økt vannkraft-produksjonen deres med 20 prosent

Artikkelen er hentet fra nettsiden Europower Energi.
Les hele artikkelen om klimaendring og økt vannkraftproduksjon her

Klimaendringene har økt vannkraftproduksjonen deres med 20 prosent

Småkraft har utarbeidet bærekraftsrapport som viser hvordan klimaendringene påvirker deres 140 små vannkraftverk.

Småkraft har vokst seg store på små vannkraftverk som de bygger og drifter i samarbeid med lokale grunneiere. De passerte nylig en total årlig produksjon på 1,5 TWh fordelt på ca. 140 små vannkraftverk.

Nå har de utarbeidet en bærekraftsrapport der de går i detalj på hva selskapet gjør, hvordan de påvirkes av FNs bærekraftsmål og hvordan klimaendringene påvirker deres kraftproduksjon.

– Vi ser at dette blir viktigere og viktigere for den virksomheten vi driver, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft AS.

Han forteller at de har laget to slike bærekraftsrapporter tidligere, men at de nå går mer i detalj.

20 prosent mer tilsig

Som en del av rapporten har Småkraft gjort en historisk sammenligning av tilsiget til kraftverkene. I løpet av de 63 årene siden 1958 har det rent veldig mye mer vann gjennom vannkraftverkene deres.

– Vi har hatt en gjennomsnittlig vekst på 20 prosent. Så er det volatilt, det hopper opp og ned, men det er helt konsekvent at det er en tydelig økning på 20 prosent, sier Vedeler.

Selv om det har svingt mye, er trenden klar. Det har blitt veldig mye mer nedbør, og det settes stadig nye rekorder. Det var spesielt fjoråret et godt eksempel på.

– Hvordan økt nedbør innvirker på kraftproduksjonen er forskjellig fra kraftverk til kraftverk. Den dramatiske økningen i avrenning fra 2019 til 2020 gjorde at noen doblet produksjonen, mens andre faktisk hadde lavere produksjon, kunnskapen dette gir oss tar vi med når vi prosjektere nye kraftverk sier Vedeler.

Isolert sett er dette gode nyheter for Småkraft, for mer vann betyr mer kraftproduksjon. Samtidig påvirker det også hvordan de må designe og bygge nye anlegg for å håndtere avrenningen, og også sikre installasjonene for å håndtere mer ekstremvær.

Les hele artikkelen om klimaendring og økt vannkraftproduksjon her