Småkraft publiserer sin tredje bærekraftsrapport

«English version below»

Småkraft publiserer sin tredje bærekraftsrapport i tråd med anerkjente bærekraftsstandarder

Småkraft har som forretningsmodell å skape fornybare verdier for fremtidige generasjoner. Dette gjør vi i samspill med menneskene som bor der vi lager fornybar energi og med miljøet som omgir våre installasjoner. For tredje år på rad synliggjør vi våre mål, hvordan vi arbeider, hvordan vi påvirker verden rundt oss og hvordan klimaendringene vil påvirke oss i tiden som kommer.Over de siste tre årene har Småkraft inkludert objektive og transparente bærekraftsmål i sine overordnede styringsverktøy.

Småkraft publiserer nå sin bærekraftsrapport i tråd med de anerkjente bærekraftsstandardene GRI (Global Reporting Standards) og TCFD (Task Force on Climate- Related Financial Disclosures). Småkraft legger inn stor innsats på å forstå klimaendringer og hvordan dette påvirker vår virksomhet i Nord- Europa. Som del av bærekraftsrapporten synliggjør vi i et eget klimakapittel risikovurderinger, hvordan historiske klimaendringer har påvirket vannføring i vassdragene vi utnytter og hvordan vi forventer at fremtidige klimaendringer vil påvirke vår virksomhet i fremtiden.

Link: Bærekraftsrapport 2020

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter over 140 kraftverk og er Europas største på småkraftverk.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er mer enn 1% av Norges totale årlige strømforbruk.
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad og Oslo.

Småkraft‘s third annual sustainability report brought to highest industry standards

Småkraft’s license to operate is creating renewable energy ​​that will sustain future generations by blending in with the environment surrounding the installations and uniting with those living near the renewable energy operations. For the third year in a row, Småkraft articulates its goals, how the firm leads the measuring of applicable metrics and anticipates how climate change is to affect its operations.Over the past three years, Småkraft has embedded objective and transparent sustainability metrics in its governance framework.

Småkraft publishes its sustainability report in accordance with the highest industry standards of the Sustainability and Climate Standards Global Reporting Standards (GRI) and Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).Småkraft makes great efforts to understand climate change and how this affects the energy generation community in northern Europe. As part of its latest Sustainability Report, a comprehensive chapter addresses the effects of climate change on watercourses and how future climatic changes are to affect the business in the future.

Link: Sustainability report 2020

About Småkraft AS:

  • Småkraft is Europe’s largest owner and operator of small scale hydro power with over 140 operational power plants.
  • Småkraft joins forces with more than 700 landowners in Norway to annually produce 1500 GWh of renewable energy, covering more than 1% of Norway’s electricity consumption.
  • Småkraft currently has about 24 employees in Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad and Oslo.