Sparebanken Vest finansierer Norges største småkraftverk

Holmen småkraftverk i Jordalsgjelet i Voss og Aurland er Norges største småkraftverk med om lag 85 GWh i årlig gjennomsnittsproduksjon. Kraftverket produserer alene nok strøm til å dekke strømforbruket til 4000 familier i året. Kraftverket utnytter vannet som renner i Jordalselvi og 280 meters høydeforskjell for å skape fornybar energi. Se film om Jordalselvi her.

Figur 1: Dammen og inntaket på Holmen småkraftverk.

Fem lokale familier har elva som del av sin eiendom og leier fallrettene i Jordalselvi til Holmen Kraft AS. Sammen med bergensselskapet Småkraft AS og andre lokale krefter skaper de fornybare verdier for seg selv og fremtidige generasjoner.

Det kreves betydelige investeringer for å bygge ut ny fornybar energi. Kraftverket kostet en kvart milliard å bygge ut, og Sparebanken Vest var viktig for å få realisert kraftverket. Nå er kraftverket godt innkjørt og i drift, og Holmen Kraft AS og Sparebanken Vest har inngått en ny finansieringsavtale for den videre driftsfasen av kraftverket.

Daglig leder i Holmen Kraft AS Erik Røysem Sterud og styreleder Lars Haugom er fornøyd med å videreføre samarbeidet med Sparebanken Vest. «Vi har svært mange kraftverk og flere mulige fremtidige prosjekter på Vestlandet. Når vi skal utvikle disse, trenger vi gode samarbeidspartnere som forstår vår spesielle bransje. Vi er derfor glade for å videreføre samarbeidet med Sparebanken Vest som har vist evne og vilje til å finansiere en rekke gode fornybarprosjekter i vår sektor med konkurransedyktige betingelser,» sier styreleder Haugom.

«Holmen kraftverk er et godt eksempel på hvordan våre bærekraftige investeringer skaper gode ringvirkninger på Vestlandet generelt og i lokalsamfunnet spesielt», supplerer Sterud. «Investeringene vi gjør her skaper solide skatteinntekter for Voss og Aurland Kommune, lokale entreprenører skaper sysselsetting og inntekter når de hjelper oss å drifte anlegget og de lokale grunneierne får årlige inntekter fra sin naturressurs.»

Geir Flatjord i Sparebanken Vest er fornøyd med å videreføre samarbeidet. «I Sparebanken Vest er visjonen vår at vi skal bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre. Denne typen prosjekter skaper lokale verdier på en bærekraftig måte for folk i dag og i fremtidens generasjoner. Det passer perfekt med visjonen vår. Vi er derfor glade for at vi får være med på å finansiere denne typen bærekraftige prosjekter i vårt primærområde på Vestlandet», avslutter Flatjord. 

Figur 2: Holmen kraftverk er Norges største småkraftverk med store dimensjoner godt gjemt inne i fjellet.
Tunnel
Holmen kraftverk beliggenhet

Om Småkraft AS:

  • Småkraft eier og drifter 140 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent.
  • Samarbeider med over 700 grunneiere i hele Norge om å produsere 1500 GWh fornybar strøm årlig. Det er nok å dekke til å dekke det årlige forbruket hos over 90 000 husholdninger
  • 24 ansatte ved kontorer i Bergen, Sandnes, Lillestrøm, Harstad, Flatanger, Verdal og Oslo.