– Vi må snakke høyt og tydelig også når det er ubehagelig

Artikkelen er hentet fra nettsiden Europower Energi.
Les hele artikkelen «Møt Småkrafts Erik Røysem Sterud i Energipraten.»

– Vi må snakke høyt og tydelig også når det er ubehagelig

Navn:  Erik Røysem Sterud
Stilling: Finansdirektør/ CFO
Arbeidsgiver: Småkraft AS

– Småkraft har jo raidet markedet for mange småkraftverk den siste tiden. Hvor store skal dere blir før dere ikke lenger kan kalle dere «SMÅkraft»?
– Begrepet «raid» beskriver dårlig hva vi holder på med. Vi er åpne om hva vi prøver å få til, og vi angriper ikke. Altså det motsatte av raid. De siste 20 årene har vi i Småkraft skapt verdier med langsiktig og forutsigbart samarbeid med grunneierne som eier naturressursene. For å bli bedre rustet i møte med et stadig mer krevende og komplekst kraftmarked velger flere grunneiere å gå sammen med oss. Det synes vi er stas. Grunneierne gjør dette av egeninteresse: de sikrer seg mest verdiskapning både nå i dag og samlet i det lange løp. Småkraft har store ambisjoner, og de siste fem årene har vi vist at vi leverer på dem. Vi er snart fire ganger så store som i 2017. Med nesten 1,5 TWh i produksjon er vi allerede et stort norsk kraftselskap. Og vi vil fortsette å vokse. Men jeg tror ikke vi vokser fra navnet vårt. Navnet Småkraft viser til grunneiere som eier små vassdrag og utnytter dette for å skape verdier med sin eiendom sammen med oss. Så lenge vi beholder dette som vårt fundament, er det ingen grunn til å endre navn.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Jeg har hatt hjemmekontor siden mars i fjor. Hjemme ble jeg raskt gradert som klart minst samfunnskritisk, slik at jeg også fikk ansvaret for undervisningen av en førsteklassing og underholdningen av en fireåring da markedene blåste som verst. Jeg lider av et visst selektivt hukommelsestap fra den perioden, men kommer alltid til å huske hvor utrolig raskt vi alle tilpasset oss. Med vår desentrale driftsmodell har vi i Småkraft kunnet operere tilnærmet som normalt, og vi har kun opplevd noen få, mindre utfordringer med innreiserestriksjoner hos kritisk personell på noen av kraftverkene vi og partnerne våre for tiden bygger. Alt i alt er jeg mektig imponert over hvordan våre ansatte og partnere har taklet situasjonen.

Les hele artikkelen «Møt Småkrafts Erik Røysem Sterud i Energipraten.»